Ajankohtaislistaus
24.1.2024
Kuva: GettyImages

Eläketurvakeskuksen (ETK) tilaaman ulkoisen arvioinnin perusteella ETK:n tutkimustoiminta on kehittynyt myönteisesti verrattuna edelliseen arviointiin vuonna 2013. Henkilömäärältään ja budjetiltaan pieni tutkimusyksikkö on arvioinnin mukaan tehokas, tuottelias, taloudellinen ja hyvätasoista tutkimusta tuottava.

Arvioinnin mukaan ETK:n tutkimusohjelmat vuosilta 2015–2019 ja 2020–2024 vastaavat kiitettävällä tavalla ETK:n laajempia strategisia linjauksia ja tukevat strategioissa esitettyjä tavoitteita. Lisäksi arvioinnissa todetaan, että tutkimus onnistunut erittäin hyvin täyttämään sen palvelukyvylle asetetut kriteerit.

Tutkimuksen teemakokonaisuuksia pidettiin kattavina, eikä arvioinnissa tehdyissä sidosryhmähaastatteluissa tullut esiin varsinaisia ehdotuksia uusiksi teema-alueiksi. Tutkimusohjelmakaudella 2020–2024 tutkimusteemoina ovat olleet

Tutkimusyhteistyö ja kansainvälinen toiminta lisääntyneet

ETK on arvioinnin mukaan selvästi aktivoitunut tutkijayhteisössä kuluneen kymmenen vuoden aikana ja osallistuu entistä laajemmin erilaisiin yhteistyöprojekteihin. Kansainvälinen yhteistyö on kasvanut, ja se on merkittävä osa ETK:n tutkimusta. Tutkimusosaston julkaisutulosta voidaan kaikkiaan pitää erittäin hyvänä, arvioinnissa todetaan.

Tutkimusosaston yleisenä trendinä on siirtyminen kohti vertaisarvioituja ja kansainvälisiä tutkimuksia. Tämä viittaa siihen, että tutkimuksen laatu on kohentunut selvästi aiemmasta arvioinnista. Tutkimus menestyy indikaattorien valossa oivallisesti vertailussa akateemisiin yhteiskuntatieteisiin.

Suositusten avulla toimintaa voidaan kehittää sidosryhmien tarpeiden mukaisesti

Suosituksina toiminnan kehittämiseksi arvioitsijat esittävät esimerkiksi, että tutkimuksessa voitaisiin panostaa aiempaa enemmän eläkejärjestelmän ja -turvan kestävyyden analysointiin ja vahvistaa edelleen tutkimusyhteistyötä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

– On hienoa, että olemme saaneet kattavan ja paneutuneen arvion tutkimustoiminnastamme ja sen tuloksista. Suositusten avulla voimme kehittää edelleen toimintaamme, jotta tuottamamme tutkimustieto olisi entistäkin vahvemmin sidosryhmiemme ja asiakkaidemme tarpeiden mukaista, tutkimusosaston osastopäällikkö Susan Kuivalainen sanoo.

Arvioinnin kohteena olivat ETK:n tutkimustoiminnan tieteellinen laatu, eläkepoliittinen tarkoituksenmukaisuus, kattavuus, tulokset ja niiden hyödyntäminen, resurssit ja toimintatapa sekä toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus.

Arvioinnista vastasivat ETK:n kutsumina emeritusprofessori Olli Kangas, tutkimusprofessori Seppo Koskinen ja alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Tiivistelmä ulkoisesta arvioinnista (pdf)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.