Ajankohtaislistaus
28.1.2019
Aart-Jan Riekhoff.

Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkija Aart-Jan Riekhoff sijoittui Alankomaissa Netspar-ajatushautomon väitöskirjakilpailussa kolmen parhaimman joukkoon tutkimuksellaan, joka käsittelee eläkkeelle siirtymistä Suomessa ja Alankomaissa.

Netspar kehui kolmen parhaimman väitöskirjan tasoa loistavaksi. Netsparin arviointikriteerit väitöskirjalle ovat tutkimuksen akateeminen laatu, omaperäisyys, ymmärrettävyys sekä merkitys Netsparin toiminnalle.

Palkinnonjakotilaisuus järjestettiin keskiviikkona 23.1. Leidenissa, Alankomaissa.

Eläkkeelle siirtyminen on vuosia kestävä prosessi

Aart-Jan Riekhoffin väitöskirja tarkastelee viisikymppisten työntekijöiden eläkereittejä Suomessa ja Alankomaissa. Riekhoff havaitsi tutkimuksessaan, että eläkkeelle siirtymisessä on useita eri vaiheita, jotka voivat kestää vuosia.

– Moni suomalainen ja hollantilainen saa eläkettä tai muita sosiaalietuuksia jo ennen kuin he siirtyvät vanhuuseläkkeelle. Sekä Alankomaissa että Suomessa työttömyydestä ja pitkäaikaisesta sairastamisesta seuraa yleensä työntekijän pysyvä vetäytyminen työmarkkinoilta, vaikka hänellä olisi vielä työvuosia jäljellä, Riekhoff kertoo.

Suomen ja Alankomaiden eläkejärjestelmät ovat Riekhoffin mukaan melko samankaltaiset. Molemmissa maissa eläkkeelle voi siirtyä joustavasti sekä ennen että jälkeen virallisen vanhuuseläkeiän. Molemmissa maissa on myös sairauteen, työkyvyttömyyteen ja työttömyyteen liittyviä eläkereittejä.

–  Eläkereitti riippuu erityisesti koulutustasosta. Sekä Suomessa että Alankomaissa korkeakoulutus vähentää ennenaikaisen eläkkeellesiirtymisen riskiä. Tosin eri väestöryhmillä on toisistaan poikkeavia eläkereittejä, varsinkin maanviljelijöillä ja työntekijäammattien tekijöillä, Riekhoff sanoo.

Riekhoffin tutkimus perustuu Alankomaiden tilastokeskuksen, Suomen tilastokeskuksen ja ETK:n rekisteritietoihin.

Netspar yhdistää tutkijat ja eläkevakuuttajat

Netspar on Alankomaissa toimiva ajatushautomo, joka edistää eläkevakuuttajien sekä talous- ja sosiaalitieteiden tutkijoiden yhteistyötä. Netspar tunnetaan korkealaatuisten tutkimusten tuottamisesta ja rahoittamisesta.

Netspar-palkintoa on jaettu ansioituneille tutkijoille vuodesta 2006 alkaen. Palkinnon arvo on 3 000 euroa. Tänä vuonna väitöskirjojen palkintosarjan voitti Marianne Tenand.

Lisätietoa:

Aart-Jan Riekhoffin väitöskirja: Retirement trajectories in the Netherlands and Finland: Institutional change, inequalities, de-standardisation and destabilisation

Netsparin tiedote palkinnon voittajista

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.