Tillbaka till Aktuellt
29.1.2019
Aart-Jan Riekhoff.

Aart-Jan Riekhoff, forskare vid Pensionsskyddscentralen (PSC), placerade sig bland de tre bästa i den nederländska tankesmedjan Netspars tävling för doktorsavhandlingar. I sin avhandling studerar han pensionsövergångar i Finland och i Nederländerna.

Enligt Netspar håller de tre bästa doktorsavhandlingarna en lysande nivå. Netspars bedömningskriterier för doktorsavhandlingarna är forskningens akademiska kvalitet, originalitet, begriplighet och betydelse för Netspars verksamhet.

Prisutdelningen skedde onsdagen den 23 januari i Leiden i Nederländerna.

Pensionsövergången är en process som tar flera år

I sin avhandling studerar Aart-Jan Riekhoff längs vilka arbetstagare som fyllt 50 går i pension i Finland och i Nederländerna. I sin undersökning konstaterade Riekhoff att övergången i pension sker i olika faser, som kan ta flera år.

– Många finländare och holländare får pension eller andra sociala förmåner redan innan de börjar få ålderspension. Både i Nederländerna och i Finland är följden av arbetslöshet och långvarig sjukdom att arbetstagare permanent drar sig tillbaka från arbetsmarknaden, även om de ännu kunde ha flera år i arbete framför sig, säger Riekhoff.

Pensionssystemen i Finland och Nederländerna är ganska likadana enligt Riekhoff. I båda länderna är det möjligt att gå flexibelt i pension både före och efter den officiella åldern för ålderspension. I båda länderna finns det också möjligheter att gå i pension om man har blivit sjuk, arbetsoförmögen eller arbetslös.

– Vilken väg man blir pensionerad beror särskilt på utbildningsnivån. Både i Finland och i Nederländerna minskar högskoleutbildning risken för förtidspension. Visserligen har olika befolkningsgrupper olika vägar att gå i pension, i synnerhet jordbrukare och arbetare, säger Riekhoff.

Riekhoffs undersökning bygger på registeruppgifter från statistikcentralerna i Nederländerna och Finland och Pensionsskyddscentralen.

Netspar sammanför forskare och pensionsförsäkrare

Netspar är en nederländsk tankesmedja som främjar samarbetet mellan pensionsförsäkrare och forskare inom ekonomiska och sociala vetenskaper. Netspar är känt för att producera och finansiera högklassiga undersökningar.

Netspar-priset har utdelats till meriterade forskare sedan år 2006. Priset är värt 3 000 euro. I år tillföll segern i serien för avhandlingar till Marianne Tenand.

Läs mer:

Aart-Jan Riekhoffs doktorsavhandling: Retirement trajectories in the Netherlands and Finland: Institutional change, inequalities, de-standardisation and destabilisation

Netspars meddelande om pristagarna

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.