Ajankohtaislistaus
10.12.2020

EU-maiden välinen sosiaaliturvan sähköinen tietojenvaihto otettiin käyttöön EU-eläkehakemusliikenteessä maanantaina 7.12.2020. Uusi tietojärjestelmä nopeuttaa tietojenvaihtoa eläkehakemusasioissa EU-maiden välillä. Eläkkeenhakijalle käyttöönotto ei tuo muutoksia.

EU-maat ovat siirtymässä sähköiseen tiedonvaihtoon maasta toiseen liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaetuuksien käsittelyssä. Tätä varten Euroopan sosiaaliturvalaitokset ottavat käyttöön niin sanotun EESSI-järjestelmän (Electronic Exchange of Social Security Information).

Järjestelmä otetaan käyttöön EU-maissa vaiheittain. Joulukuussa järjestelmään liittyi 30 uutta kotimaista EESSI-toimijaa, kun työeläkevakuuttajat aloittivat EESSI-sanomaliikenteen Eläketurvakeskuksen (ETK) ja Kelan lisäksi. 

EU-eläkehakemusten osalta Suomen tärkeimmistä kumppaneista järjestelmässä ovat mukana jo Viro ja Saksa sekä Ruotsin Försäkringskassan, joka vastaa työkyvyttömyyseläkkeistä.

Sanomaliikenteen odotetaan kasvavan erityisen paljon siinä vaiheessa, kun Ruotsin vanhuus- ja perhe-eläkkeistä vastaava Pensionsmyndigheten liittyy EESSI-liikenteeseen maaliskuun alussa 2021.

EESSI-järjestelmällä korvataan nykyinen paperilla tapahtuva tiedonvaihto. Arek Oy on toteuttanut työeläkealalla kaikille yhteiset EESSI-toiminnallisuudet. EESSI:in liittyvien tietojärjestelmämuutosten määrittelyyn ja testaukseen ovat osallistuneet laajasti Arekin, ETK:n ja työeläkevakuuttajien edustajat.

Soveltamisohjeet Työeläkelakipalvelusta

ETK on julkaissut Työeläkelakipalvelussa EESSI-prosessin mukaiset soveltamisohjeet ja toimii eläkevakuuttajien tukena EESSI-tuotannossa. 

Käytännössä eläkelaitokset joutuvat ylläpitämään rinnakkain sekä paperilomakkeiden että sähköisen järjestelmän käyttöä, kunnes kaikki järjestelmään kuuluvat maat ovat ottaneet EESSI-järjestelmän käyttöön.

EESSI-järjestelmän käyttöönotto saattaa ruuhkauttaa EU-eläkehakemuskäsittelyn hetkellisesti. Tulevaisuudessa järjestelmän odotetaan lyhentävän EU-eläkehakemusten käsittelyaikoja.

EU-eläkehakemusten lisäksi EESSI-järjestelmä otettiin käyttöön myös rajat ylittävässä perinnässä ja eri sosiaaliturvasektoreille yhteisten tietojen osalta.

Työeläkealalla joulukuun käyttöönotto oli viimeinen ja useita vuosia jatkunut kehitystyö on vihdoin saatu päätökseen.

Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.