Ajankohtaislistaus
8.9.2020

EU-maiden välinen sosiaaliturvan sähköinen tietojenvaihto käynnistyy syyskuussa Suomessa lähetettyjen työntekijöiden osalta. Uusi tietojärjestelmä nopeuttaa A1-todistusten lähettämistä maasta toiseen. Järjestelmän käyttöönottovaihe voi aiheuttaa hakemusten käsittelyssä tilapäisiä viiveitä.

EU-maat ovat siirtymässä sähköiseen tiedonvaihtoon maasta toiseen liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaetuuksien käsittelyssä. Tätä varten Euroopan sosiaaliturvalaitokset ottavat käyttöön niin sanotun EESSI-järjestelmän (Electronic Exchange of Social Security Information).

Järjestelmä otetaan käyttöön EU-maissa vaiheittain. Osa maista on ottanut järjestelmän käyttöön jo viime vuonna. Syyskuussa järjestelmä otetaan käyttöön lähetettyjen työntekijöiden osalta Eläketurvakeskuksessa (ETK).

6 200 laitosta ja 32 maata vaiheittain mukaan EESSI-järjestelmään

EESSI-järjestelmä nopeuttaa tiedonkulkua sosiaaliturvasta vastaavien viranomaisten välillä ja parantaa kansalaisten sosiaaliturvaoikeuksien toteutumista. Sähköinen tietojenvaihto myös nopeuttaa sosiaaliturvaetuuksien käsittelyä ja maksua. Lisäksi se varmistaa tietojen tietoturvallisen käsittelyn.

Noin 6 200 sosiaaliturvaa toimenpanevaa laitosta 32 maassa siirtyy vaiheittain käyttämään järjestelmää, jolla korvataan nykyinen paperilla tapahtuva tiedonvaihto. Käytännössä laitokset joutuvat ylläpitämään rinnakkain sekä paperilomakkeiden että sähköisen järjestelmän käyttöä, kunnes kaikki järjestelmään kuuluvat maat ovat ottaneet EESSI:n käyttöön.

Hae A1-todistusta hyvissä ajoin

Rinnakkaisten järjestelmien ylläpito sekä EESSI-järjestelmän käyttöönotto voi johtaa siihen, että A1-todistushakemusten käsittely ruuhkautuu tilapäisesti ETK:ssa. Jos olet lähdössä töihin ulkomaille, hae A1-todistusta hyvissä ajoin ETK:n asiointipalvelusta.

Lisätietoja
Yksikön päällikkö Noora Allenius, etunimi.sukunimi@etk.fi, puh. 029 411 2422

Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.