Tutkimusaiheet

  • Nuorten siirtymät työelämään
  • Kuntoutus ja työkyvyttömyys
  • Kevytyrittäjien työurat
  • Omaishoitajien työskentely ja eläkekarttumat

Esittely

Tutkin pääasiassa työmarkkinatalouteen liittyviä teemoja, kuten työhön osallistumista, ura- ja tulokehitystä sekä eläkkeiden karttumista. Lisäksi olen kiinnostunut terveyden, työkyvyn ja työelämän risteyksessä olevista teemoista.  

Olen suorittanut kansantaloustieteen tohtorintutkinnon Norwegian School of Economicsissa (NHH). Olen erikoistunut määrällisiin tutkimusmenetelmiin, myös vaikutustutkimuksen menetelmiin. Viime vuosina olen työskennellyt myös laadullisen tutkimuksen parissa.

Minulla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja puhun useita kieliä. Aiemmin olen työskennellyt konsulttina, mikä on tarjonnut minulle hyvät edellytykset tutustua uusiin teemoihin ja ongelmiin, nähdä asioita eri näkökulmista ja tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Kevytyrittäjien työurat
  • Kuntoutujien näkökulma työeläkekuntoutuksen prosessiin
  • Nuorten työkyvyttömyyseläkeläisten työhistoria

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.