Tutkimusaiheet

  • Nuorten siirtymät työelämään
  • Kuntoutus ja työkyvyttömyys
  • Kevytyrittäjien työurat
  • Omaishoitajien työskentely ja eläkekarttumat

Esittely

Olen suorittanut kansantaloustieteen tohtorintutkinnon Norwegian School of Economicsissa (NHH), missä erikoistuin soveltaviin mikrotaloustieteellisiin menetelmiin. Olen myös työskennellyt laadullisten tutkimusmenetelmien parissa, ja yhdistänyt kvantitatiivisia ja laadullisia menetelmiä. Viime vuodet olen toiminut konsulttina norjalaisessa yksityisessä tutkimusyrityksessä. Tein työtä mm. julkishallinnon päättäjien kanssa sekä julkisten palvelujen arvioinnin parissa.

Tutkimukseni kattaa työmarkkina-, hyvinvointi-, terveys- ja koulutustaloustieteen. Olen kiinnostunut mm. nuorten siirtymisestä koulutuksesta työelämään, mutta myös siirtymiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten mielenterveydestä ja syrjäytymisestä. Olen myös kiinnostunut ilmiöistä, jotka voivat edistää kestävämpää julkista sektoria, kuten ennaltaehkäisevästä työstä, julkisten toimijoiden yhteistyön tiivistämisestä sekä uusien palveluiden kehittämisestä.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Kevytyrittäjien työurat
  • Kuntoutujien näkökulma työeläkekuntoutuksen prosessiin

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja