Forskningsområden

  • Ungas övergång i arbetsliv
  • Rehabilitering och arbetsoförmåga
  • Lättföretagarnas karriärer
  • Närståendevårdarnas arbetsdeltagande og pensioner

Presentation

Jag forskar framför allt om teman inom arbetsmarknadsekonomi, som arbetsdeltagelse, karriär- och intäktsutveckling, samt pensionsupptjäning, men är också intresserad av teman i skärningspunkten mellan hälsa, arbetsförmåga och arbetsliv.  

Jag har doktorerat i nationalekonomi vid Norges Handelshøyskole (NHH). Jag har specialiserat mig i kvantitativa forskningsmetoder, härunder också metoder som används i effektstudier. På senare år har jag också jag jobbat med kvalitativ forskning.

Jag har goda samarbets- och interaktionsförmågor och talar flera språk. Tidigare har jag arbetat som konsult, vilket har lärt mig att sätta mig in i nya problemställningar, se saker ur olika perspektiv, och samarbeta med olika intressentgrupper.  

Pågående forskningsprojekt

  • Lättföretagarnas karriärer
  • Rehabiliteringsprocessen ur rehabiliteringsklienternas perspektiv
  • Unga sjukpensionärers arbetshistoria

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.