Forskningsområden

  • Ungas övergång i arbetsliv
  • Rehabilitering och arbetsoförmåga
  • Lättföretagarnas karriärer
  • Närståendevårdarnas arbetsdeltagande og pensioner

Presentation

Jag har doktorerat i nationalekonomi vid Norges handelshøyskole (NHH), och har en bakgrund inom använd mikroekonometri. Jag har också jobbat med kvalitativa forskningsmetoder, och kombinerar gärna kvantitativa och kvalitativa metoder. De sista åren har jag jobbat som konsult hos ett privat utredningsföretag i Norge, och genom det arbetet har jag bland annat jobbat för beslutsfattare inom offentlig förvaltning och med evaluering av offentliga tjänster.

Min forskning omfattar arbetsmarknads-, välfärds-, hälso- och utbildningsekonomi. Jag är bland annat intresserad av ungas övergång till arbetsliv, men också av faktorer som påverkar den här övergången, som mental ohälsa och utanförskap. Jag är också intresserad av fenomen som kan bidra till en mer bärkraftig offentlig sektor, som förebyggande arbete, tätare samarbete mellan offentliga aktörer, samt utveckling av nya tjänster.

Pågående forskningsprojekt

  • Lättföretagarnas karriärer
  • Rehabiliteringsprocessen ur rehabiliteringsklienternas perspektiv

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.