Forskningsområden

  • övergången i ålderspension
  • pensionsplaner och verkliga pensionsövergångar
  • fortsatt arbete och arbetslivslängd
  • partiell förtida ålderspension

Presentation

Mina forskningsteman handlar om övergången i ålderspension, planerna på att gå i pension, fortsatt förvärvsarbete och yrkesbanorna. På senare tid har min forskning behandlat företagarnas pensionsförsäkringar, pensionärernas ekonomi och pensionsreformernas effekter. I mitt arbete använder jag register- och enkätmaterial på individnivå. Jag är ekonomie doktor från Jyväskylä universitet (nationalekonomi). Jag är specialiserad på arbetsmarknadsekonomi, regionalekonomi och tillämpad mikroekonometri.

Pågående forskningsprojekt

  • Relabeling of relaxed disability pension and the risk of early retirement in Finland

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.