Forskningsområden

Pensionärernas ekonomi

  • inkomster, konsumtion, förmögenhet, sparande
  • upplevd ekonomi och livstillfredsställelse
  • betydelsen av hushållets struktur för hur man klarar sig ekonomiskt

Presentation

Jag forskar i hur pensionärer och de som närmar sig pensionsåldern klarar sig ekonomiskt ur olika synvinklar. Utöver traditionell inkomstfördelningsforskning studerar jag hur konsumtion och förmögenhet påverkar pensionärernas ekonomiska välbefinnande och deras upplevda ekonomi och livstillfredsställelse. 

I min doktorsavhandling som är under arbete behandlar jag pensionärers ekonomiska välmående genom både objektiva (inkomst, konsumtion, förmögenhet) och subjektiva (ekonomisk nöjdhet, livsnöjdhet) mätare.

Pågående forskningsprojekt

  • Eläkeläisten taloudellinen hyvinvointi tulojen, kulutuksen, varallisuuden sekä taloudellisen tyytyväisyyden näkökulmasta (väitöskirja) (Pensionärers ekonomiska välmående ur perspektiven inkomst, konsumtion, förmögenhet och ekonomisk nöjdhet (doktorsavhandling))
  • Pensionärers konsumtion och förändringar av den på 2000-talet

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.