Forskningsområden

  • sociala ojämlikheter i arbetet och på pension
  • yrkesbanor och arbetsmarknadsrörlighet under livscykeln.
  • den ekonomiska politiken i arbetsmarknads- och pensionsreformer

Presentation

Min forskning koncentrerar sig på vägarna ut från arbetslivet till pensionen. Som forskare intresserar jag mig för de individuella faktorernas och olika levnadsloppens betydelse å ena sidan och arbetsmarknadsstrukturernas och den politiska miljöns betydelse å andra sidan. Vid sidan av studier i situationen i Finland bedriver jag också mycket jämförande forskning. Min akademiska bakgrund är kvantitativ sociologi och socialpolitik. Jag är särskilt intresserad av analyser av register- och forskningsdata genom avancerade och nyskapande metoder.

Pågående forskningsprojekt

  • Career stability, earnings mobility and pension accrual across the life course
  • Extending working lives – a comparative approach
  • Income, Pensions, Poverty and Experiences (IPPE)
  • Arbetsgivarenkät 2021 – arbetsgivarnas åsikter om åldrande personal och pensioneringar

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer