Eläketurvakeskuksen johtoryhmä

Eläketurvakeskuksen johtoryhmä on kuusihenkinen. Sen jäsenet ovat toimitusjohtaja, linjajohtajat, viestintäjohtaja sekä henkilöstön edustaja.

Kuvia johtajistamme voit ladata kuvapankista.

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@etk.fi

Katri Raatikainen

Johtaja, toimitusjohtajan sijainen
Filosofian maisteri (FM)
Vastuualueena tietohallinto, rekisteripalvelut ja hallinto.
029 411 2281 / 050 542 1359

Luottamustehtävät:
Arek Oy:n hallituksen varajäsen

Jaakko Kiander

Johtaja
Valtiotieteiden tohtori (VTT), dosentti
Vastuualueena tutkimus, tilastot ja suunnittelu.
029 411 2414

Luottamustehtävät: Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallituksen varapuheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja, Suomen Aivosäätiön hallituksen puheenjohtaja, OP Ryhmän tutkimussäätiön hallituksen jäsen, Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksen jäsen.

Maijaliisa Takanen

vt. Johtaja
Osastopäällikkö, lakiosasto
Vastuualueena lakiasiat, kansainväliset eläkeasiat, vakuuttamisen valvonta ja neuvonta.
029 411 2318 / 050 400 2115

Lataa jpg-valokuva

Aino Peltola

Vakuuttamisratkaisija
Filosofian maisteri (FM)
Henkilöstön edustaja
029 411 2594 / 050 593 5037

Kristiina Zitting

Johdon assistentti
Mikko Kauton ja Heli Backmanin sihteeri
029 411 2115 / 050 329 6232

Marianne Raassina

Johdon assistentti
Katri Raatikaisen ja Jaakko Kianderin sihteeri
029 411 2113 / 050 919 2804