Eläketurvakeskuksen johtoryhmä

Eläketurvakeskuksen johtoryhmän esittelystä löydät johtajien yhteystiedot, vastuualueet ja luottamustehtävät sekä henkilöstön edustajan ja johdon assistenttien yhteystiedot.

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@etk.fi

Jukka Rantala

Toimitusjohtaja
Filosofian tohtori (FT), SHV-matemaatikko, professori h.c.
029 411 2533 / 040 585 0021

Luottamustehtävät: Arek Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Blogi:

Etk.fi

Lataa jpg-valokuva

Katri Raatikainen

Johtaja, toimitusjohtajan sijainen
Filosofian maisteri (FM)
Vastuualueena tietohallinto, rekisteripalvelut, hallinto ja henkilöstö.
029 411 2281 / 050 542 1359

Luottamustehtävät:
Arek Oy:n hallituksen varajäsen

Lataa jpg-valokuva

Heli Backman

Johtaja
Oikeustieteen kandidaatti (OTK)
Vastuualueena lakiasiat, kansainväliset eläkeasiat, vakuuttamisen valvonta ja neuvonta.
029 411 2760 / 040 8259 760

Luottamustehtävät: Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Lataa jpg-valokuva

Jukka Vuoristo

Arkiston- ja varastonhoitaja
Henkilöstön edustaja
029 411 2576 / 050 402 6797