Kati Ahonen

Nationalekonom, pol.mag.
029 411 2539

Ladda ner en jpg-bild

Forskningsområden

  • pensionärers ekonomi och fattigdom, internationella jämförelser inom temat (EU-SILC)
  • privat sparande inför pensionstiden, tilläggspensionsskydd ordnat av arbetsgivaren
  • pensionärers konsumtion.

Publikationer i PSC:s serier

Antti Mielonen & Kati Ahonen (2017) Työkyvyttömyyseläkejärjestelmät ja työkyvyttömyyseläkkeensaajien toimeentulo eri maissa. Teoksessa Rantala, J. & Hietaniemi, M. & Nyman, H. & Laaksonen, M. & Kuivalainen, S. (toim.) Työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketurva ja toimeentulo 2000-luvulla. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2017.

Susan Kuivalainen & Juha Rantala & Kati Ahonen & Kati Kuitto & Liisa-Maria Palomäki (toim.) (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Kati Ahonen & Jyri Liukko (2016) Yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten: mahdollisuus vai tarve? Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2016.

Kati Ahonen & Risto Vaittinen (2015) Eläkeikäisten kulutus Suomessa 1985–2012. Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2015.

Kati Ahonen (2010) Eläkeikäisten toimeentulo eurooppalaisessa vertailussa. Teoksessa Kautto, M. (toim.) Eläkkeet ja eläkkeensaajien toimeentulo 2000–2010. Eläketurvakeskuksen raportteja 2011:4.

Kati Ahonen & Jarna Bach-Othman (2010) Tracing old-age poverty – the significance of the household structure on gender differences in the poverty rate in eight EU countries. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2010:7.

Kati Ahonen & Jarna Bach-Othman (2010) Vanhuusköyhyyden jäljillä – kotitalouden rakenteen merkitys sukupuolten välisiin köyhyysriskieroihin kahdeksassa EU-maassa. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:8.

Kati Ahonen (2008) Yksityinen eläkesäästäminen – ilmiön yleistyminen ja sen syitä. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:3.

Kati Ahonen (2006) Työnantajan lisäeläketurva – pitoa työelämään vai työntöä eläkkeelle? Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2006:1.