Jyri Liukko

Specialforskare, pol.dr.
029 411 2154

Blogi:

Etk.fi

Ladda ner en jpg-bild

Forskningsområden

  • hantering av arbetsoförmåga och invalidpensionssystemet
  • förtroendet för pensionsskyddet
  • socialpolitik, social trygghet och försäkringsverksamhet.

Presentation

Jag började på Pensionsskyddscentralens forskningsavdelning i januari 2014. Tidigare arbetade jag som forskare på institutionen för socialvetenskap vid Helsingfors universitet. Jag disputerade till politices doktor våren 2013 inom läroämnet samhällspolitik. Min doktorsavhandling Solidaarisuuskone (Gaudeamus 2013) behandlade den historiska förändringen av försäkringstänkandet samt förhållandet mellan privata försäkringar och socialförsäkringen. Forskningsobjekt var särskilt frågor om ansvar, solidaritet och rättvisa inom försäkringsverksamheten.

Som forskare är jag intresserad av förändringar som sker i socialförsäkringssystemet och välfärdsstaten samt mer allmänt om institutionella frågor inom socialpolitik.

Publikationer i PSC:s serier

Kati Ahonen & Susan Kuivalainen & Jyri Liukko & Satu Nivalainen & Liisa-Maria Palomäki & Anu Polvinen (toim.) (2019) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Liisa-Maria Palomäki & Susan Kuivalainen & Jyri Liukko (2019) Kotitalouksien välinen apu osana eläkeläisten toimeentuloa – ketkä apua antavat ja ketkä sitä saavat? Teoksessa Ahonen, K. & Kuivalainen S. & Liukko, J. & Nivalainen, S. & Palomäki, L.-M. & Polvinen, A. (toim.) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Jyri Liukko & Carita Mustonen (2019) ”Aina kun poistut kotoa se maksaa!” Eläkeläisten koettua toimeentuloa vaikeuttavat ja helpottavat tekijät avovastausten perusteella. Teoksessa Ahonen, K. & Kuivalainen S. & Liukko, J. & Nivalainen, S. & Palomäki, L.-M. & Polvinen, A. (toim.) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Jyri Liukko & Anu Polvinen & Meeri Kesälä & Jarno Varis (2017) Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin toimivuus ja kannustinvaikutukset: kyselytutkimus työnantajien näkemyksistä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2017.

Kati Ahonen & Jyri Liukko (2016) Yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten: mahdollisuus vai tarve? Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2016.

Jyri Liukko & Niina Kuuva (2015) Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa – Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus. Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2015

Jyri Liukko (2014) Perhe-eläke ja sosiaalivakuutus. Teoksessa Hietaniemi, M. & Ritola, S. (toim.) Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin. Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2014, 103–110.

Andra publikationer

Laaksonen, M. & Rantala, J. & Liukko, J. & Polvinen, A. & Varis, J. & Kesälä, M. & Kuivalainen, S. (2019) Individual- and Company-Level Predictors of Receiving Vocational Rehabilitation: A Multilevel Study of Finnish Private Sector Workplaces. Journal of Occupational Rehabilitation. doi: 10.1007/s10926-019-09869-8.

Laaksonen, M. & Rantala, J. & Liukko, J. & Polvinen, A. & Varis, J. & Kesälä, M. & Kuivalainen, S. (2019) Company-level determinants of disability retirement: a multilevel study of Finnish private sector workplaces. European Journal of Public Health 2019. doi: 10.1093/eurpub/ckz068.

Pennanen, P. & Liukko, J. (2019) Sosiaalipolitiikan järjestäminen muuttuvassa hyvinvointivaltiossa: tarkastelussa tulosperusteinen rahoitussopimus. Janus 27 (2), 127–143.

Laaksonen, M. & Gould, R. & Liukko, J. (2018) Labor market position after a rejection of a disability pension application: a register-based cohort study. Disability and Rehabilitation 2018;40(25):3022–3029. Komplett manuskript godkänt för publikation.

Liukko, J. (2016) Mikä lisää ja mikä vähentää luottamusta eläketurvaan?. Yhteiskuntapolitiikka 81 (3), 313–322.

Liukko, J. & Kuuva, N. (2017) Cooperation of return-to-work professionals: the challenges of multi-actor work disability management. Disability and Rehabilitation 39 (15), 1466–1473. DOI: 10.1080/09638288.2016.1198428.

Lehtonen, T.-K. & Liukko, J. (2015) Producing Solidarity, Inequality and Exclusion Through Insurance. Res Publica 21 (2), 155–169, DOI: 10.1007/s11158-015-9270-5.

Liukko, J. (2014) Vakuutusyhteiskunta tänään – julkisen ja yksityisen rajankäyntiä. Hyvinvointikatsaus 2/2014, 29–35.

Liukko, J. (2013) Solidaarisuuskone. Elämän vakuuttaminen ja vastuuajattelun muutos. Helsinki: Gaudeamus.

Liukko, J. (2013) Vakuutusyhteiskunta: François Ewald ja solidaarisuuden teknologiat. Teoksessa Saari, J., Taipale, S. & Kainulainen, S. (toim.) Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Helsinki: DIAK.

Lehtonen, T.-K. & Liukko, J. (2011) The Forms and Limits of Insurance Solidarity. Journal of Business Ethics 103 (1), 33–44.

Liukko, J. (2010) Genetic Discrimination, insurance, and solidarity: an analysis of the argumentation for fair risk classification. New Genetics and Society 29 (4), 457–475.

Lehtonen, T.-K. & Liukko, J. (2010) Justifications for commodified security: The promotion of private life insurance in Finland 1945–90. Acta Sociologica 53 (4), 371–386.

Lehtonen, T.-K. & Liukko, J. (2010) Vakuutussolidaarisuuden muodot ja rajat. Janus 18 (2), 121–136.

Lehtonen, T.-K. & Liukko, J. (2010) Vakuuttaminen ja solidaarisuuden hinta. Teoksessa Laitinen, A. & Pessi, A. B. (toim.) Solidaarisuus. Helsinki: Gaudeamus, 111–134.

Liukko, J. (2008) François Ewald, vakuutus ja solidaarisuuden liberaali kohtalo. Tiede & Edistys 33 (1), 27–49.

Liukko, J. (2007) Henkivakuutus ja solidaarisuuden kehät. Vakuutusmainonta vastuuajattelun muokkaajana Suomessa 1945–1990. Janus 15 (1), 3–18.

Liukko, J. (2005) Hyvinvoinnin eetos ja henkivakuutus. Riskin, vastuun ja solidaarisuuden muodonmuutokset. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 82.