Pääoma-arvokertoimet

Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 02/2011

Tekijät

Jaakko Aho ja Mikko Sankala

Kirjassa tarkastellaan työeläkejärjestelmässä käytettyjä pääoma-arvokertoimia, joita käytetään muun muassa vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskennassa. Pääoma-arvokertoimet ja niiden laskeminen esitellään eläkelajeittain. Lisäksi kirja sisältää laskuesimerkkejä pääoma-arvokertoimien käyttämisestä.

Kohtaa 2.6 korjattu 3.2.2012.