Pääoma-arvokertoimet

Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2018

Tekijät

Sergei Lahti ja Sari Toro

Käsikirjassa tarkastellaan työeläkejärjestelmässä käytettyjä pääoma-arvokertoimia. Uudistetun kirjan laskentakaavoissa otetaan huomioon 31.12.2016 voimaan tullut TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen uusi kaksiosaisen kuolevuusperusteen mukainen kuolevuusmalli.

Käsikirjassa kerrotaan, miten pääoma-arvokertoimet lasketaan eri eläkelajeissa. Mukana ovat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet sekä hautausavustus. Esimerkkien muodossa näytetään, miten pääoma-arvokertoimia käytetään muun muassa rahastoitavien vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskennassa. Lisäksi uudistettu kirja sisältää ohjeet pääoma-arvokertoimien interpolointiin.

Painetun kirjan hinta on 10 euroa.

Pääoma-arvokertoimet-käsikirjan edellisen painoksen vuodelta 2011 löydät sähköisessä muodossa Julkarista.

Lue lisää: