Eläkebarometri

Aikaisemmat julkaisut

Eläkebarometri kartoittaa suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon tuntemusta ja mielipiteitä eläketurvan toteutumisesta. Barometrista ilmenee, miten suomalaiset arvioivat pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan ja mikä on heidän luottamuksensa eläkejärjestelmään. Eläkebarometri perustuu puhelinhaastatteluihin.

Tilastografiikka

Eläketurvan tunteminen 2018

Luotan suomalaiseen eläkejärjestelmään 2018

Diaesitys