Mikko Laaksonen

Erikoistutkija, FT, dosentti
029 411  2156

Blogi:

Etk.fi

Lataa jpg-valokuva

Tutkimusaiheet

  • työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet
  • työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat tekijät
  • työkyvyttömyyseläkkeiden koostumuksessa (kuntoutustuki, osaeläkkeet, sairausryhmät) tapahtuneet muutokset

Esittely

Tutkin erilaisia työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyviä kysymyksiä. Erityisesti minua kiinnostavat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat tekijät ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä tapahtuneet muutokset. Viimeaikaiset tutkimukseni ovat käsitelleet muun muassa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskitekijöitä, työkyvyttömyyseläkkeellä vietettyä aikaa ja työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäyksiä. Tutkimuskenttäni kattaa työkykyyn liittyvät aiheet myös työkyvyttömyyseläkkeitä laajemmin. Pääsääntöisesti tutkimukseni perustuvat laajoihin rekisteriaineistoihin. Teen yhteistyötä muun muassa Kelan, Työterveyslaitoksen ja eri yliopistojen tutkijoiden kanssa.

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Juha Rantala & Marjukka Hietaniemi & Heidi Nyman & Mikko Laaksonen & Susan Kuivalainen (toim.) (2017) Työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketurva ja toimeentulo 2000-luvulla. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2017.

Mikko Laaksonen (2016) Koetun työkyvyn ja pitkäaikaissairastavuuden muutokset sosioekonomisten tekijöiden ja työolojen mukaan. Teoksessa Järnefelt, N. (toim.) Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016.

Mikko Laaksonen & Juha Rantala & Noora Järnefelt & Jari Kannisto (2016) Työkyvyttömyyden vuoksi menetetty työura. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2016.

Raija Gould & Mikko Laaksonen & Jukka Kivekäs & Tapio Ropponen & Seppo Kettunen & Timo Hannu & Ilkka Käppi & Pauliina Ripatti & Tanja Rokkanen & Saija Turtiainen (2014) Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet: asiakirja-aineistoon perustuva tutkimus. Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2014.

Mikko Laaksonen & Jenni Blomgren & Raija Gould (2014) Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria: rekisteripohjainen tarkastelu. Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2014.

Julkaisuja muualla

Laaksonen, M & Rantala, J & Järnefelt, & N Kannisto, J (2017). Educational differences in years of working life lost due to disability retirement. European Journal of Public Health 2017 (painossa). Alkuperäinen käsikirjoitus kokonaisuudessaan.

Laaksonen, M. & Gould, R. & Liukko, J. (2017) Labor market position after a rejection of a disability pension application: a register-based cohort study. Disability and Rehabilitation 2017 (painossa). Julkaistavaksi hyväksytty käsikirjoitus kokonaisuudessaan.

Laaksonen, M. & Blomgren, J. & Gould, R. (2016) Sickness allowance trajectories preceding disability retirement: a register-based retrospective study. European Journal of Public Health 2016;26(6):1050–1055. Julkaistavaksi hyväksytty käsikirjoitus kokonaisuudessaan.

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Gould, R. & Lahelma, E. & Leinonen, T. & Martikainen P. (2016) Socioeconomic Differences in Cause-Specific Disability Retirement in Finland, 1988 to 2009. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2016;58(8):840–845.

Leinonen, T. & Laaksonen, M. & Chandola, T. & Martikainen, P. (2016) Health as a predictor of early retirement before and after introduction of a flexible statutory pension age in Finland. Social Science & Medicine 2016;158:149–157.

Laaksonen, M. & Blomgren, J. & Tuulio-Henriksson, A. (2016) Sickness allowance histories among disability retirees due to mental disorders: A retrospective case–control study.  Scandinavian Journal of Public Health 2016;44(3):291–299. Julkaistavaksi hyväksytty käsikirjoitus kokonaisuudessaan.

Laaksonen, M. & Gould, R. (2015) Return to work after temporary disability pension in Finland. Journal of Occupational Rehabilitation 2015;25(3):471–480. Julkaistavaksi tarkoitettu käsikirjoitus kokonaisuudessaan.

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Gould, R. & Lahelma, E. & Leinonen, T. & Martikainen, P. (2015) Socioeconomic inequalities in cause-specific mortality after disability retirement due to different diseases. Scandinavian Journal of Public Health 2015;43(2):159–168.

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Gould, R. & Lahelma, E. & Martikainen, P. (2014) The contribution of major diagnostic causes to socioeconomic differences in disability retirement. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2014;40(4):353–60.

Laaksonen, M. & Gould, R. (2014) The effect of municipality characteristics on disability retirement. European Journal of Public Health 2014;24(1):116–21.

Leinonen. T. & Martikainen, P. & Laaksonen, M. & Lahelma, E. (2014) Excess mortality after disability retirement due to mental disorders: variations by socio-demographic factors and causes of death. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2014; 49(4):639–49.

Laaksonen, M. & Gould, R. (2013) Regional differences in disability retirement: Explaining between-county differences in Finland. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2013;39(6):609–17.

Lahti, J. & Rahkonen, O. & Lahelma, E. & Laaksonen, M. (2013) Leisure-time physical activity and disability retirement: a pro-spective cohort study. Journal of Physical Activity & Health 2013;10(5):669–75.

Roos, E. & Laaksonen, M. & Rahkonen, O. & Lahelma, E. & Lallukka, T. (2013) Relative weight and disability retirement: a prospective cohort study. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2013;39(3):259–67.

Laaksonen, M. & Metsä-Simola, N. & Martikainen, P. & Pietiläinen, O. & Rahkonen, O. & Gould, R. & Partonen, T. & Lahelma, E. (2012) Trajectories in mental health before and after old-age and disability retirement: a register-based study on purchases of psychotropic drugs. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2012;38:409–417.

Salonsalmi, A. & Laaksonen, M. & Lahelma, E. & Rahkonen, O. (2012) Drinking habits and disability retirement. Addiction 2012;107:2128–36.