Kati Ahonen

Ekonomisti, VTM
029 411 2539

Blogi:

Etk.fi

Lataa jpg-valokuva

Tutkimusaiheet

  • tulot, köyhyys ja koettu toimeentulo, kansainväliset vertailut teemasta
  • kulutus ja varallisuus
  • yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten, työnantajan järjestämä lisäeläketurva

Esittely

Tutkin eläkeläisten ja eläkeikää lähestyvien taloudellista toimeentuloa ja hyvinvointia eri näkökulmista. Perinteisen tulonjakotutkimuksen lisäksi tarkastelen kulutuksen ja varallisuuden vaikutusta eläkeläisten taloudelliseen hyvinvointiin. Yksityinen varautuminen eläkeaikaa varten on ollut erityinen mielenkiinnon kohteeni jo pitkään. Viime aikoina minua on erityisesti kiinnostanut yksityisen eläkesäästämisen ja sen tarpeen välinen ristiriita: Pienituloisilla ei ole taloudellista mahdollisuutta säästää, vaikka eläkeaikainen toimeentulo usein jääkin heikoksi.

Käytän tutkimuksissani Tilastokeskuksen aineistoja (kulutus ja varallisuus), Eurooppalaista tulo- ja elinoloaineistoa (EU-SILC) sekä Eläketurvakeskuksen omia kyselyaineistoja. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, pääaineenani kansantaloustiede. Teen jatko-opintoja Turun yliopistossa sosiaalitieteiden laitoksella.

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Antti Mielonen & Kati Ahonen (2017) Työkyvyttömyyseläkejärjestelmät ja työkyvyttömyyseläkkeensaajien toimeentulo eri maissa. Teoksessa Rantala, J. & Hietaniemi, M. & Nyman, H. & Laaksonen, M. & Kuivalainen, S. (toim.) Työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketurva ja toimeentulo 2000-luvulla. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2017.

Susan Kuivalainen & Juha Rantala & Kati Ahonen & Kati Kuitto & Liisa-Maria Palomäki (toim.) (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Kati Ahonen & Jyri Liukko (2016) Yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten: mahdollisuus vai tarve? Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2016.

Kati Ahonen & Risto Vaittinen (2015) Eläkeikäisten kulutus Suomessa 1985–2012. Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2015.

Kati Ahonen (2010) Eläkeikäisten toimeentulo eurooppalaisessa vertailussa. Teoksessa Kautto, M. (toim.) Eläkkeet ja eläkkeensaajien toimeentulo 2000–2010. Eläketurvakeskuksen raportteja 2011:4.

Kati Ahonen & Jarna Bach-Othman (2010) Tracing old-age poverty – the significance of the household structure on gender differences in the poverty rate in eight EU countries. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2010:7.

Kati Ahonen & Jarna Bach-Othman (2010) Vanhuusköyhyyden jäljillä – kotitalouden rakenteen merkitys sukupuolten välisiin köyhyysriskieroihin kahdeksassa EU-maassa. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:8.

Kati Ahonen (2008) Yksityinen eläkesäästäminen – ilmiön yleistyminen ja sen syitä. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:3.

Kati Ahonen (2006) Työnantajan lisäeläketurva – pitoa työelämään vai työntöä eläkkeelle? Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2006:1.