Janne Salonen

Economist, M.Soc.Sc.
Working lives, retirement and microsimulation
+358 29 411 2145

Download JPG image

Areas of research

  • pensions of the self-employed
  • young adults’ attachment to working life
  • microsimulation

Presentation

My research focuses on issues relating to both working-aged and retired people. My present key research areas focus on working life risks of young adults, self-employment and improving the statistical methods used in pension research.  I approach issues relating to the income of various population groups through register data on individuals.

In addition to my research, I serve external and in-house customers here at the Finnish Centre for Pensions. I also cooperate with research projects at the University of Tampere, the University of Helsinki and the University of Oulu. I am also a part of a team that develops simulation models and produce analyses with the ELSI microsimulation model. I also participate in the development of the self-employed persons’ pension system. A major part of my job description relates to the improvement of the extensive databanks of the Finnish Centre for Pensions. I maintain the research register that many of the studies of the Finnish Centre for Pensions and its partners are based on.

Publications in the Finnish Centre for Pensions series

Sanna Tenhunen & Satu Nivalainen & Noora Järnefelt & Janne Salonen (2018) Ketkä valitsevat OVEn? Tutkimus osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymisen taustatekijöistä [Who opt for a partial old-age pension? A study on the factors behind the choice to take early payment of a partial old-age pension]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2018.

Janne Salonen & Mervi Takala & Mika Vidlund & Niko Väänänen (2017) Suomen osa-aikaeläke ja osittaiset eläkkeet Euroopassa [Part-time Pension in Finland and Partial Pensions in Europe]. Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2017.

Sanna Tenhunen & Janne Salonen (2016) Maatalousyrittäjien työurat ja eläketurva [Farmers’ working lives and pensions]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 07/2016.

Mervi Takala & Janne Salonen & Jukka Lampi (2015) Survivors’ pensions in Finland. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 02/2015.

Janne Salonen (ed.) (2015) Yrittäjien lakisääteinen eläketurva: työurat, työtulot ja rahoitus [Statutory pensions for the self-employed: working life, confirmed income and financing]. Eläketurvakeskuksen raportteja 10/2015.

Heikki Tikanmäki & Hannu Sihvonen & Janne Salonen (2015) Työurien ja eläkeajan kehitys sekä eläkkeiden ja niiden jakautumisen muutos. In: Kautto, M. & Risku, I. (eds.) Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista [Projections on the effects of the 2017 earnings-related pension reform]. Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2015.

Janne Salonen & Pekka Virtanen & Liudmila Lipiäinen & Tapio Nummi & Antti Saloniemi (2014) Tutkintoja suorittaneiden nuorten työurapolut [Labour market attachment of young graduates]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2014.

Heikki Tikanmäki & Hannu Sihvonen & Janne Salonen (2014) Microsimulating Finnish earnings-related pensions. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 02/2014.

Janne Salonen & Jukka Lampi (2013) Perhe-eläkkeensaajien eläketurva. In: Takala, M. (ed.) Katsaus perhe-eläkkeeseen [Review of the survivors’ pension]. Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2013.

Noora Järnefelt & Mikko Kautto & Markku Nurminen & Janne Salonen (2013) Työurien pituuden kehitys 2000-luvulla [Development of length of working lives in the 2000s]. Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2013.

Tapio Nummi & Janne Salonen & Lasse Koskinen (2012) Earnings profiles of Finnish wage earners in 2000–2010. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2012:5.

Janne Salonen & Juha Knuuti (2012) Lakisääteisten eläkkeiden verotus Suomessa vuosina 2005–2010 [Taxation of Finnish statutory pensions from 2005 to 2010]. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2012:4.

Janne Salonen & Mervi Takala (2012) Working career and income of part-time pensioners in Finland. Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2011:2.

Other publications

Laaksonen, M. & Rantala, J. & Salonen, J. (2019) Työttömyysturvan aktiivimallin vaikutus työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen [Impact of activation model for unemployment security on application for and retirement on disability pension]. Työpoliittinen aikakauskirja 4/2019. Forthcoming.

Kuitto, K. & Salonen, J. & Helmdag, J. (2019) Gender Inequalities in Early Career Trajectories and Parental Leaves: Evidence from a Nordic Welfare State. In Social Sciences, 2019, 8, 253: 1–17 (Special Issue on Family and Work: Parental Leave and Careers, edited by Ann-Zofie Duvander & Alison Koslowski). DOI: 10.3390/socsci8090253.

Salonen, J. & Möttönen, J. (2019) Osa-aikaeläkeläisten työuran pituus vertailussa kokoaikatyössä jatkaneisiin. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2019.

Kuitto, K. & Salonen, J. & Helmdag, J. (2019) Perhevapaat työurariskinä? Trajektorianalyysi nuorten aikuisten työurapoluista. Yhteiskuntapolitiikka 84 (2019):2.

Salonen, J. & Tikanmäki, H. & Nummi, T. (2019) Using Trajectory Analysis to Test and Illustrate Microsimulation Outcomes. International Journal of Microsimulation. 2019; 12(2) DOI: 10.34196/ijm.00198.

Nummi, T. & Salonen, J. & O’Brien, T. (2017) Statistical Analysis of Labor Market Integration: A Mixture Regression Approach. In New Advances in Statistics and Data Science. ICSA Book Series in Statistics, Springer.

Nummi, T. & Salonen, J. & Koskinen, L. & Pan, J. (2017) A semiparametric mixture regression model for longitudinal data. Journal of Statistical Theory and Practice. DOI: 10.1080/15598608.2017.1298062

Tikanmäki, H. & Sihvonen, H. & Salonen, J. (2015) Distributional Effects of the Forthcoming Finnish Pension Reform – a Dynamic Microsimulation Approach. International Journal of Microsimulation. Volume 8(3) Winter 2015.

Saloniemi, A. & Salonen, J. & Lipiäinen, L. & Nummi, T. & Virtanen, P. (2013) Opinnot ja työt. Kehityspolkuanalyysi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten työurista. Yhteiskuntapolitiikka 78 (2013):4.