Vuoden 2005 työeläkeuudistus

Työeläkkeisiin tehtiin vuoden 2005 alussa niiden 40-vuotisen historian mittavin uudistus. Se vaikutti lähes jokaiseen uudistuksen voimaantulon jälkeen alkavaan uuteen eläkkeeseen.

Uudistuksen tavoitteina oli myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2–3 vuodella ja sopeuttaa eläkejärjestelmä keskimääräisen elinajan kasvuun. Samalla luotiin edellytykset vuoden 2007 yksityisalojen palkansaajia koskevien työeläkelakien yhdistämiselle ja yksinkertaistamiselle.

Tärkeimmät virstanpylväät työeläkeuudistus 2005:n valmisteluissa olivat työmarkkinajärjestöjen sopimus marraskuussa 2001 ja täydennyssopimus syyskuussa 2002. Marraskuussa sovittiin periaatelinjat ja syyskuussa eläkkeen määräytyminen. Siinä tärkein kysymys koski eläkepalkan määräytymistä koko työuralta.

Ennen sopimuksiin pääsemistä työeläkejärjestelmän päätöksentekijät eli työmarkkinajärjestöt olivat valmistelleet uudistusta pitkään työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluryhmässä eli ns. Puron työryhmässä. Nimitys viittaa Ilmarisen silloiseen toimitusjohtaja Kari Puroon.

Lue lisää:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MARJUKKA HIETANIEMI