Blogilistaus

Ruotsin eläkelainsäädännössä on tapahtunut viime vuosien ja kuukausien aikana useita muutoksia, joilla on väistämättä vaikutusta myös Suomessa asuviin Ruotsissa eläkeoikeutta kartuttaneisiin tai sieltä eläkettä saaviin. Kokosimme keskeiset Ruotsin eläkelainsäädännön muutokset tiiviiseen pakettiin.

Nouseva vanhuuseläkeikä on ollut viime vuosina koko Euroopan laajuinen trendi, eikä Ruotsi ole tässä suhteessa poikkeus. Eläkeikää nostetaan porrastetusti sekä työeläkkeessä että asumiseen perustuvassa takuueläkkeessä.

Tällä hetkellä työeläkkeen voi Ruotsista hakea maksuun aikaisintaan 62 vuoden iässä ja asumiseen perustuvan takuueläkkeen 65-vuotiaana. Jos työeläkkeen on hakenut ennen 65 vuoden ikää, antaa Ruotsin Pensionsmyndigheten päätöksen oikeudesta takuueläkkeeseen automaattisesti eläkkeensaajan täyttäessä 65 vuotta.

Vuoden 2023 alusta alkaen aikaisin mahdollinen työeläkkeelle jäämisikä nousee 63 vuoteen ja takuueläkeikä 66 vuoteen.

Seuraava eläkeiän nosto on edessä vuonna 2026, jolloin alin työeläkeikä nousee 64 vuoteen ja takuueläkeikä sidotaan elinaikaindeksiin siten, että vuoden 2026 takuueläkeikä on 67 vuotta

Ruotsin eläkeikä syntymävuoden mukaan

Syntymävuosi Alin työeläkeikä  Takuueläkeikä 
1957 tai aiempi 61 65  
1958 61 66 
1959 62 66 
1960 62 67 
1961 63 Vahvistamatta 
1962 63 Vahvistamatta 
1963 64 Vahvistamatta 

Ruotsin takuueläke – korotuksesta lakkautukseen

Ruotsin valtiopäivät teki kesäkuussa 2022 kaksi merkittävää asumisperusteiseen eläkkeeseen, eli takuueläkkeeseen, liittyvää päätöstä, jotka saattavat joidenkin Ruotsin ulkopuolella asuvien eläkkeensaajien näkökulmasta johtaa hieman erikoisiinkin tilanteisiin.

Takuueläkkeen määrää päätettiin korottaa 1.8.2022 alkaen siten, että kaikkien Ruotsin takuueläkkeeseen oikeutettujen eläkkeensaajien takuueläke laskettiin uudelleen, ja osalla uudelleenlaskenta johti suurempaan takuueläkkeeseen. Osalle eläkkeensaajista tämä tarkoitti myös sitä, että he saivat takuueläkkeen käytännössä ensimmäistä kertaa maksuun, koska aiemmin se oli työperusteisen eläkkeen suuruuden vuoksi saattanut jäädä saamatta.

Samalla kertaa takuueläkkeiden korotuksen kanssa tehtiin kuitenkin myös toinen päätös, jonka perusteella takuueläkkeen maksaminen Ruotsin ulkopuolelle päättyy kokonaan vuoden 2022 lopussa. Uusia takuueläkkeitä ei myönnetä Ruotsin ulkopuolella asuville hakijoille enää 1.10. alkaen, ja jo maksussa olevien takuueläkkeiden maksu ulkomaille päättyy 31.12. Ne Ruotsin ulkopuolella asuvat eläkkeensaajat, joille elokuun 2022 uudelleenlaskenta toi ensimmäistä kertaa maksuun myös takuueläkkeen, eivät siis pääse siitä kovin pitkään nauttimaan.

Takuueläkkeen lakkauttaminen koskee vuonna 1938 ja sen jälkeen syntyneitä vanhuuseläkkeen saajia, sekä niitä Ruotsista perhe-eläkettä saavia, joilla on maksussa asumiseen perustuva määräaikainen leskeneläke, garantipension till omställningspension.

Työkyvyttömyyseläkkeen saamisedellytyksiä yli 60-vuotiaille lievennetty

Ruotsin työkyvyttömyyseläkkeen (sairauskorvaus, sjuk- och aktivitetsersättning) saamisedellytyksiä 60 vuotta täyttäneille eläkkeenhakijoille on hieman lievennetty 1.9.2022 alkaen. Yli 60-vuotiailla työkykyä arvioidaan vastaisuudessa suhteessa sen kaltaisiin töihin, joista hakijalla on kokemusta työkyvyttömyyttä edeltävän viidentoista vuoden ajalta. Nuorempien hakijoiden kohdalla vaaditaan sitä, että työkyky on alentunut vähintään neljäsosalla suhteessa kaikkiin töihin.

Eläkettä on voinut karttua lyhyenkin työskentelyn perusteella

Eläkettä Ruotsin työeläkejärjestelmään on saattanut karttua lyhyenkin työskentelyjakson, kuten vaikkapa kesätyön, perusteella. Työskentelyn kesto tai se, minkä ikäisenä työtä Ruotsissa on tehty, ei siis vaikuta eläkeoikeuden syntymiseen. Työeläkettä karttuu jokaiselta vuodelta, jonka aikana ansiot Ruotsissa tehdystä työstä ylittävät tietyn minimirajan, joka esimerkiksi vuonna 2022 on 20 431 kruunua.  

Aiheesta muualla: 

Kommentit (2)

  1. Jouduin katkaisee ulkomaisen eläkkeen maksun pyydän sultakin apua et saisin nopeasti poikki koska menetin kaikki etuudet suomes katkaisin kirjallisesti eitietoo miten edetä nopeasti haluan kirjallisesti lakinainen tääl koittaa auttaa oon kuin irtonainen vaikka en oo erseläkkeellä

  2. Kiitos kommentistasi – pyytäisin sinua olemaan yhteydessä Eläketurvakeskuksen asiakaspalveluun, asiakaspalvelu@etk.fi, puh. 029 411 2110, jotta sinua voidaan neuvoa asiassasi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.