Ajankohtaislistaus
3.1.2023

Yrittäjyyttä ja YEL-vakuuttamistaan suunnitteleva voi nyt arvioida YEL-työtuloaan Työeläke.fi:n Laske YEL-työtulosuositus -laskurilla. Laskuri osana työtulo-ohjeistusta on myös hyvä apu yrittäjien neuvontaan. Laskuri on kaikille avoin, eikä sen käyttäminen vaadi kirjautumista. Palvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

YEL-työtulo toimii yrittäjän YEL-vakuutuksen ja muun sosiaaliturvan perusteena. Sekä yrittäjän eläkkeen määrä että eläkemaksut riippuvat vahvistetusta työtulosta. Lisäksi työtulo vaikuttaa mm. työttömyysturvaan ja toimeentuloon vanhempainvapailla. Lain mukaan YEL-työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta ja sitä palkkaa, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö.

Laskuri auttaa työpanoksen arvioinnissa

Työeläke.fi:n laskuri antaa suosituksen yrittäjän työtulosta ja sen liikkumavarasta (+- 30 %). Suositus perustuu käyttäjän laskurissa valitseman toimialan keskipalkkaan sekä hänen arvioimaansa liikevaihtoon. Laskuri hyödyntää automaattisesti toimialakohtaisia palkkatietoja. Liikevaihtotietoa laskuri käyttää yritystoiminnan laajuuden arvioimiseksi.

Työtulon vahvistaminen on aina yrittäjän valitseman työeläkeyhtiön tai alan eläkekassan vastuulla. Työeläkelaitos ottaa työtuloa vahvistaessaan huomioon myös muut saatavilla olevat yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.

Nyt julkaistava laskuri käyttää samaa työtulosuosituksen laskentapalvelua, jonka yrittäjien työeläkevakuuttamista hoitavat työeläkelaitokset ottivat käyttöön elo-syyskuussa 2022. Laskentapalvelu ja muu työtulo-ohjeistus korvasivat Eläketurvakeskuksen ylläpitämät työtulo-oppaat. Laskentapalvelua on tarkoitus kehittää edelleen käyttökokemusten ja uudistuvan YEL-lainsäädännön perusteella. Lakimuutoksen voimaantulo 1.1.2023 ei kuitenkaan vielä heti tuonut muutoksia laskurin toimintaan.

Tutustu laskuriin ja laske YEL-työtulosuositus

Mikä YEL-työtulo?

YEL-vakuutuksen työtulo on yrittäjän työpanoksen arvo rahassa mitattuna. YEL-työtulon tulisi vastata palkkaa, jonka maksaisit samaa työtä tekemään palkkaamallesi henkilölle.

Työeläkelaitoksen vahvistamasta vuotuisesta työtulosta riippuvat sekä eläkkeen määrä että eläkemaksu, mutta myös sairausvakuutuksen päivärahat ja vapaaehtoisen työtapaturmavakuutuksesi korvaukset. Lisäksi työtulo vaikuttaa työttömyysturvaan ja toimeentuloon vanhempainvapailla.

Lue lisää työtulon määrittämisestä Työeläke.fi:stä

Voit ottaa eläkevakuutuksen haluamastasi työeläkeyhtiöstä tai eläkekassasta, jos alallasi toimii sellainen.

Työeläkelaitosten yhteystiedot Työeläke.fi:ssä

Kuva: Katri Lehtola

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.