Ajankohtaislistaus
27.6.2019
Iloinen nainen kirjoittaa taululle.

Vuonna 2018 työeläkkeitä maksettiin 27,9 miljardia euroa eli 800 miljoonaa edellisvuotta enemmän. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä väheni 49 000 henkilöön. Alkaneita vanhuuseläkkeitä oli vajaat 8 000 henkilöä eli kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suurin syy on vuoden 2017 eläkeuudistus.

Vuonna 2018 työeläkkeelle siirtyi 69 000 henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli 49 000 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä laski selvästi, heitä oli viime vuonna 8 000 henkilöä eli kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.

Eläkkeelle siirtyvien määrä lähti odotetusti laskuun, sillä vuoden 2017 eläkeuudistus nostaa eläkeikää asteittain. Lisäksi suuret ikäluokat ovat jo pääosin jääneet eläkkeelle. Vuoden 2017 eläkeuudistus toi mukanaan kaksi uutta eläkemuotoa, osittaisen vanhuuseläkkeen sekä työuraeläkkeen.

– Eläkeuudistus toimii toivotulla tavalla. Vanhuuseläkkeelle siirtyminen myöhentyy, mikä on ehdottomasti positiivinen asia, tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta korostaa.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli viime vuonna 19 900 eli lähes 1 300 henkilöä enemmän kuin vuonna 2017.

Työeläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan 2009–2018.

Kaikkiaan työeläkettä sai vuoden 2018 lopussa 1,5 miljoonaa henkilöä. Kasvua vuoteen 2017 verrattuna oli 15 700 henkilöä.

Työeläkemeno kasvoi kolme prosenttia

Viime vuonna maksettiin työeläkkeitä 27,9 miljardia euroa eli 0,8 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2017. Työeläkemenon kasvuun vaikuttivat työeläkkeensaajien määrän lisääntyminen, indeksikorotukset sekä alkavien vanhuuseläkkeiden tason nousu.

– Kustannusten nousu oli kuitenkin maltillisempaa kuin vuonna 2017 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrän alenemisen vuoksi, Palotie-Heino huomauttaa.

Työeläkemenosta 24,2 miljardia euroa oli vanhuuseläkkeitä. Työkyvyttömyyseläkkeiden osuus oli 1,8 miljardia ja perhe-eläkkeiden osuus 1,7 miljardia euroa.

Työeläkemenot eläkelajin mukaan vuonna 2018.

Miehen eläke keskimäärin neljänneksen suurempi

Vuonna 2018 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen eläke oli 1 775 euroa kuukaudessa, miehillä 2 051 euroa ja naisilla 1 523 euroa kuukaudessa.

– Työuraeläkkeet olivat miehillä keskimäärin samaa tasoa kuin uudet vanhuuseläkkeet. Tämä selittyy sillä, että työuraeläkkeen vaatimuksena on pitkä yhtenäinen työura raskaissa ammateissa, Palotie-Heino kertoo.

Tiedotteen eläketulot ovat bruttosummia. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkerekisteriin.

Lisää:
Suomen työeläkkeensaajat 2018 -tilastojulkaisu
Suomen työeläkkeensaajat (SVT) (Etk.fi-tilastosivu)

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Heidi Nyman, puh. 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi

Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.