Ajankohtaislistaus
7.6.2021

Vakuuttamisen valvonnan ajankohtaisfoorumissa keskusteltiin viranomaisten tiedonvaihdon merkityksestä harmaan talouden torjunnassa, palattiin vuoden 2020 työeläkevakuuttamisen valvontaan, tarkasteltiin tyypillisen vakuuttamisen laiminlyöjän piirteitä sekä kuultiin kehityshankkeista.

Vuosittain järjestettävä valvonnan ajankohtaistapahtuma kokosi viime viikolla virtuaalisesti yhteen työmarkkinajärjestöjen ja eläkelaitosten yhteistyökumppaneita.

Tilaisuudessa Harmaan talouden selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen kertoi tietovirroista ja tietojenvaihdon merkityksestä harmaan talouden torjunnassa. Selvitysyksikkö tuottaa tietoa harmaasta taloudesta selvitysten, asiakasluokittelujen ja velvoitteidenhoitoselvitysten kautta.

Selvitysyksikön asiakkaana on useita valvonta-, lupa- ja tukiviranomaista, jotka hyödyntävät selvitysyksikön tuottamaa tietoa omassa toiminnassaan. Marttinen toi esiin, että kun useampi viranomainen tarkastelee omissa prosesseissaan yritysten velvoitteidenhoidosta kertovia tietoja, väärin toimijat jäävät yhä todennäköisemmin kiinni.

Myös Eläketurvakeskuksen (ETK) valvonta hyödyntää Harmaan talouden selvitysyksikön palveluja. Tilaisuudessa kuultiin, että työeläkevakuuttamisen valvonnan tyypillisin asiakas on edelleen Uudellamaalla yli 10 vuotta toiminut rakennusalan yritys, joka maksaa palkkaa 100-500 000 euroa vuodessa ja jolla on verovelkaa. Tiedot perustuvat selvitysyksikön tekemään asiakasluokitteluun.

Tulorekisteri muuttanut valvontaa

ETK:n valvonta käyttää selvitysyksikön palveluja myös valvontansa kohdentamiseen. Aikaisemmin ETK:n valvonta on pitkälti perustunut laajoihin rekisterivertailuihin. Tulorekisteriaikana TyEL-valvonta pohjautuu yhä enemmän selvitysyksikön tuottamaan viranomaistietoon, jonka perusteella valvontaa kohdennetaan.

Myös yrittäjien valvontaa laajennetaan kattamaan paremmin koko yrittäjyyden kenttä. Kehitteillä on sovellukset, joilla mahdollistetaan Oy-osakkaiden ja laskutuspalveluyrityksiä käyttävien yrittäjien valvonta.

Vuoden 2020 valvonta oli YEL-painotteista

Vuonna 2020 TyEL-valvonnassa havaittu vakuutuksista puuttunut palkkasumma laski odotetusti aiempiin vuosiin verrattuna. Valvonta painottui vuoden 2020 aikana enemmän yrittäjien valvontaan, ja lisäksi valvontaan valikoitui aikaisempaa enemmän pienempiä yrityksiä.

Vuonna 2020 YEL-valvontaa tehtiin poikkeuksellisesti kahden verovuoden (2018 ja 2019) tietojen perusteella. Tämän vuoksi valvottuja yrittäjiä oli normaalia enemmän, ja näin myös uusia vakuutuksia otettiin aiempaa enemmän.

Lue lisää:
Valvonnan tilastot Etk.fi:ssä

Kuva: iStock

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.