Tillbaka till Aktuellt
7.6.2021

På aktualitetsforumet för övervakningen av försäkringen diskuterades betydelsen av informationsutbyte mellan myndigheterna för bekämpning av grå ekonomi, kastades en blick på övervakningen av arbetspensionsförsäkringen år 2020, studerades dragen hos dem, som typiskt försummar försäkringen, och hördes presentationer av utvecklingsprojekt.

Aktualitetsevenemanget om övervakningen ordnas årligen. Förra veckan samlade det virtuellt ihop arbetsmarknadsorganisationernas och pensionsanstalternas samarbetspartners.  

På evenemanget berättade direktör Janne Marttinen vid Enheten för utredning av grå ekonomi om informationsflöden och informationsutbytets betydelse för bekämpningen av grå ekonomi. Utredningsenheten producerar information om grå ekonomi genom utredningar, kundklassificeringar och utredningar av hur skyldigheter uppfylls. 
Kunder hos utredningsenheten är flera övervaknings-, tillstånds- och stödmyndigheter som i sin egen verksamhet utnyttjar information som enheten producerar.  Marttinen förde fram att när flera myndigheter i sina egna processer studerar information om hur företag sköter sina skyldigheter, är det allt sannolikare att de som gör fel blir fast.   

Också övervakningen vid Pensionsskyddscentralen (PSC) anlitar utredningsenhetens tjänster. På evenemanget sades att de mest typiska kunderna hos övervakningen av arbetspensionsförsäkringen fortfarande är företag inom byggbranschen som fungerat mer än 10 i Nyland, betalar ut 100-500 000 euro i löner per år och har skatteskuld. Uppgifterna grundar sig på utredningsenhetens kundklassificering. 

Inkomstregistret har förändrat övervakningen

Övervakningen vid PSC anlitar utredningsenhetens tjänster också för att inrikta övervakningen.  Tidigare har den i hög grad byggt på registerjämförelser. Nu när inkomstregistret är i bruk bygger ArPL-övervakningen allt mer på myndighetsinformation som utredningsenheten producerar. Övervakningen inriktas utgående från den. 

Övervakningen av företagare utvidgas också för att bättre omfatta hela företagarfältet. Som bäst utvecklas applikationer som ska möjliggöra övervakning av aktiebolagsdelägare och företagare som anlitar faktureringstjänstföretag.  

År 2020 var FöPL i fokus

Vid övervakningen år 2020 upptäcktes en mindre lönesumma som saknades i försäkringarna än tidigare år, vilket var väntat. År 2020 fokuserade övervakningen mer på företagare, och dessutom sållades fler mindre företag fram i övervakningen än tidigare.  

År 2020 bedrevs FöPL-övervakning undantagsvis utgående från uppgifter om två skatteår (2018 och 2019). Därför övervakades flera företagare än vanligt och således tecknades också fler försäkringar än tidigare.  

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.