Ajankohtaislistaus
12.10.2023
Kuva: Gettyimages

Rakennustyömaille ympäri Suomea kohdistetaan tehovalvontaa viikolla 42, kun Eläketurvakeskus, työsuojeluviranomaiset ja Verohallinto tekevät yhteistarkastuksia.

Tarkastusten tarkoituksena on varmistaa reilujen työehtojen noudattaminen ja taistella harmaata taloutta vastaan. Yhteistyönä tehtävät tarkastukset kohdistuvat työmaihin sekä niissä toimiviin yrityksiin ja työntekijöihin.

Eläketurvakeskus valvoo tarkastuksilla työnantajien ja yrittäjien eläkevakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä. Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat muun muassa tilaajavastuulain noudattamista, ulkomaisen työvoiman käyttöä, henkilötunnistekortteja ja työmaaluettelon ylläpitoa. Verohallinto kerää verotukseen liittyviä havaintoja ja vertailutietoja.

– Tarkastuksissa saadaan henkilöitä haastattelemalla lisätietoa esimerkiksi siitä, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai yrittäjänä, Eläketurvakeskuksen tarkistuspäällikkö Tiia Lahti kertoo.

Harmaan talouden harjoittajat hankkivat itselleen epäreilua kilpailuetua rehellisesti toimivien yrittäjien kustannuksella. Tehokas harmaan talouden torjunta edellyttää usean viranomaisen aktiivista yhteistyötä.

Työsuojeluviranomaiset, Verohallinto ja Eläketurvakeskus ovat tehneet yhteisiä tehovalvontaviikkoja jo 15 vuoden ajan. Kun tarkastuksia tehdään yhteistyössä, toiminta tehostuu, valvonta on kattavampaa ja tiedonvaihto viranomaisten välillä nopeutuu.

Lisätietoa

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.