Ajankohtaislistaus
24.5.2023

Erot fyysisessä toimintakyvyssä ammattiluokkien välillä kasvoivat vanhuuseläkkeelle siirtymisen jälkeen ja vähenivät työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen jälkeen. Helsingin yliopiston ja Eläketurvakeskuksen tutkimuksessa on tarkasteltu ensi kertaa toimintakyvyn kehittymistä sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä.

Tutkimuksessa on selvitetty Helsingin kaupungilla työskennelleiden naisten fyysisen toimintakyvyn muutoksia ammattiluokittain 10 vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä ja 10 vuotta eläkkeelle jäämisen jälkeen. Ylempään ammattiluokkaan kuuluvat esimerkiksi opettajat, lääkärit ja sairaanhoitajat, alempaan ammattiluokkaan taas esimerkiksi lastenhoitajat ja siivoojat.

Tutkimuksessa vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä ei havaittu ammattiluokkien välisiä eroja fyysisessä toimintakyvyssä 10 vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä.

– Vanhuuseläkkeelle siirtymisen jälkeen toimintakyky heikkeni ja erot ammattiluokkien välillä kasvoivat, mikä selittyy sillä, että toimintakyky laski jyrkemmin alemmassa ammattiluokassa, sanoo lääketieteellisen sosiologian professori Tea Lallukka Helsingin yliopistosta.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä erot fyysisessä toimintakyvyssä tasoittuivat

Vuosina ennen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen voimistui ja alemmassa ammattiluokassa toimintakyky laski ylempää jyrkemmin. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen jälkeisinä vuosina toimintakyvyn heikkeneminen kuitenkin tasoittui ja etenkin alemmassa ammattiluokassa toimintakyky parani.

– Tulokset osoittavat, että työkyvyttömyyseläke toimii odotetulla tavalla, toimintakyky ja terveys vahvistuvat, kun työssäkäynti päättyy. Erojen tasoittumisen taustalla voivat vaikuttaa muun muassa ammattiluokkien väliset eroavaisuudet työkyvyttömyyseläkkeen syissä, sanoo Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen.

Alemmassa ammattiluokassa suurin syy työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (53 %) ja ylemmässä ammattiluokassa puolestaan mielenterveydelliset syyt (38 %).

Tutkimuksessa on huomioitu osallistujien työn kuormittavuus ennen eläkkeelle siirtymistä sekä osallistujien terveyskäyttäytyminen ja painoindeksi, mutta ne selittivät toimintakyvyn kehitystä vain hieman kummassakin eläkkeelle siirtyneiden ryhmässä.

Toimintakykyä tulisi tukea heti eläkkeelle siirtymisen jälkeen

Tutkijoiden mukaan toimintakykyä tukevia poliittisia toimia tulisi kohdentaa heikommassa asemassa oleville ryhmille, erityisesti heti eläkkeelle siirtymisen jälkeisinä vuosina.

– Alempia ammattiryhmiä tukevat toimet voivat vähentää toimintakyvyn heikkenemistä ja siten ehkäistä eriarvoisuuden lisääntymistä eläkkeelle siirtymisen jälkeen, Lallukka pohtii.

Tutkimusartikkeli: Trajectories in physical functioning by occupational class among retiring women: the significance of type of retirement and social and health-related factors. Journal of Epidemiology & Community Health
Artikkelin hyväksytty käsikirjoitus (Helda)
Artikkelin maksullinen versio (BMJ)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.