Ajankohtaislistaus
25.6.2024
Kuva: Katri Saarteinen

Vakuutusoikeus antoi päätöksensä kiistassa ruokalähetin asemasta ja eläketurvan järjestämisestä. Päätöksessään vakuutusoikeus katsoo asianomaisen työskennelleen yhtiölle työsuhteessa keväällä ja kesällä 2020.

Vakuutusoikeus katsoo päätöksessään asianomaisen ruokalähetin työskennelleen työsuhteessa alustatalousyritykseen, minkä seurauksena työskentelyyn sovelletaan työntekijän eläkelakia ja sen mukaista eläketurvan järjestämistä.

Eläketurvakeskus (ETK) oli aiemmin antanut soveltamispäätöksen kesäkuussa 2021, minkä mukaan asianomaiselle tulee järjestää työntekijän eläkelain mukainen työeläketurva, koska lähetin työskentelyssä täyttyivät työsuhteen lakisääteiset tunnusmerkit.

Alustatalousyritys valitti päätöksestä Työeläkeasioiden muutoksenhakulautankuntaan (TELK) ja vaati soveltamispäätöksen kumoamista. TELK hylkäsi valituksen, ja alustatalousyritys haki päätöksen kumoamista Vakuutusoikeudesta.

Vakuutusoikeus päätti äänin 11–1, ettei muutoksenhakulautakunnan päätöstä muuteta.

Vakuutusoikeuden mukaan kaikki työsuhteen tunnusmerkit täyttyivät. Asianomainen ruokalähetti oli tehnyt työtä sopimuksen perusteella yhtiölle yhtiön lukuun vastiketta vastaan. Vakuutusoikeus katsoi asianomaisen ruokalähetin sitoutuneen tekemään työtä yhtiölle henkilökohtaisesti ja työskennelleen yhtiön johdon ja valvonnan alaisena.

Vakuutusoikeuden päätös ei tarkoita sitä, että alustatalousvälitteistä ruoankuljetustyötä tekeviä ruokalähettejä pidettäisiin kaikissa tapauksissa työsuhteessa olevina työntekijöinä työeläkelakeja sovellettaessa.

– Tässä tapauksessa Vakuutusoikeus oli ratkaisusta samaa mieltä ETK:n ja TELKin kanssa. Työskentelyn tosiasialliset tilanteet ja sopimukset voivat olla eri tilanteissa erilaisia. Ruokalähettien tilanteeseen olisi hyvä saada selkeyttä, jotta osapuolille olisi jo etukäteen selvää, millaisessa oikeussuhteessa työskentely tapahtuu, Eläketurvakeskuksen lakilinjan johtaja Karoliina Kiuru korostaa.

Aiheesta lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.