Tillbaka till Aktuellt
25.6.2024
Bild: Katri Saarteinen

Försäkringsdomstolen har utfärdat ett beslut i en tvist om ett matbuds ställning och ordnandet av pensionsskydd. I sitt beslut anser försäkringsdomstolen att den vederbörande arbetat för företaget i ett anställningsförhållande på våren och sommaren 2020.

Försäkringsdomstolen anser i sitt beslut att det vederbörande matbudet arbetat i ett anställningsförhållande till ett plattformsföretag, med anledning av vilket lagen om pension för arbetstagare tillämpas på arbetet och pensionsskydd ska ordnas i enlighet med den. 

Pensionsskyddscentralen (PSC) hade tidigare i juni 2021 utfärdat ett tillämpningsbeslut enligt vilket pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare ska ordnas för den vederbörande, eftersom de lagstadgade kriterierna för ett anställningsförhållande uppfylldes i budets arbete. 

Plattformsföretaget sökte ändring i beslutet hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (TELK) och yrkade att tillämpningsbeslutet upphävs. Besvärsnämnden förkastade besvären och plattformsföretaget sökte ändring i beslutet hos Försäkringsdomstolen. 

Försäkringsdomstolen beslutade genom omröstning 11–1 att besvärsnämndens beslut inte ändras. 

Enligt Försäkringsdomstolen uppfylldes alla kriterier för ett anställningsförhållande. Det vederbörande matbudet hade arbetat utifrån ett avtal för ett bolags räkning mot ett vederlag. Försäkringsdomstolen ansåg att det vederbörande matbudet förbundit sig att arbeta för bolaget personligen och arbetat under bolagets ledning och övervakning.  Försäkringsdomstolens beslut betyder inte det att matbud som utför plattformsbaserat matleveransarbete i alla situationer anses vara arbetstagare i anställningsförhållande när arbetspensionslagarna tillämpas.

– I detta fall var Försäkringsdomstolen av samma åsikt som Pensionsskyddscentralen och besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. De faktiska förhållandena för arbetet och avtalen kan vara olika i olika situationer. Det vore bra att få klarhet i matbudens situation så att parterna redan på förhand har klart för sig i vilket slags rättsförhållande som arbetet sker, säger Karoliina Kiuru, direktör för juridiska ärenden på Pensionsskyddscentralen.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.