Ajankohtaislistaus
17.2.2022

Vuosittaisessa työeläkevakuuttamisen valvonnan ajankohtaistapahtumassa 15.2. keskusteltiin laskutuspalveluyritysten käyttäjien valvonnasta, valvonnan tilastoista ja valvonnan tyypillisestä asiakkaasta.

Vuonna 2021 YEL-vakuuttamisen valvonnassa selvitettiin tarkemmin noin 4 000 yrittäjän vakuuttamisvelvollisuutta, ja uusia vakuutuksia otettiin 850. Perinteisemmän yritystoiminnan YEL-vakuuttamisen lisäksi ETK valvoo myös laskutuspalveluyritysten käyttäjien YEL-vakuuttamista. ETK:n valvonnan lähtötiedoissa laskutuspalveluyrityksiä on noin 40 ja niiden käyttäjiä 40 000.

Kaikkiaan löytyi noin 3 000 henkilöä, jotka saivat YEL-vakuuttamisvelvollisuuden alarajan ylittäviä ansioita laskutuspalveluyritysten kautta, mutta joilta puuttui YEL-vakuutus. Valvonta on vasta aluillaan, mutta jo nyt voidaan havaita, että monilta laskutuspalveluyritysten käyttäjiltä puuttuu yrittäjäidentiteetti. Osin siksi YEL-vakuuttamisvelvollisuus voi tulla heille yllätyksenä.

ETK:n havaintojen mukaan isojakin ansioita on vakuuttamatta, ja usein henkilöt saavat ansioita useasta eri laskutuspalveluyrityksestä. Yksittäisiä havaintoja on myös siitä, että vaikka työ laskutetaan laskutuspalveluyrityksen kautta, työ on tehty työsuhteessa.

TyEL-valvonnassa siirrytty massavalvonnasta kohdennettuun valvontaan

TyEL-vakuuttamisen valvonnan luvut ovat pitkään olleet samalla tasolla, mutta parin viime vuoden aikana vakuutuksista puuttunut palkkasumma on pienentynyt. Viime vuonna valvonnassa ilmi tullut, TyEL-vakuutuksista puuttunut palkkasumma oli 34 miljoonaa euroa. Ennen tulorekisteriä ETK:n valvonta on perustunut laajoihin rekisterivertailuihin, mutta nyt ollaan siirtymässä kohdennetumpaan valvontaan. Tässä korostuu yhteistyö erityisesti Harmaan talouden selvitysyksikön kanssa, ja valvonta pohjautuu yhä enemmän selvitysyksikön tuottamaan viranomaistietoon.

Valvonnan tyypillisin asiakas on edelleen rakennusalan yritys

Valvonnan asiakkaat ovat vuodesta toiseen olleet hämmästyttävän samankaltaisia. Tyypillinen valvonnan asiakas on edelleen Uudellamaalla toimiva rakennusalan yritys, joka on toiminut yli 10 vuotta ja jolla on verovelkaa. Hyvä on kuitenkin huomata, että lähes kaikilta toimialoilta ja eri kokoisista yrityksistä löytyy työeläkevakuuttamisen laiminlyöntejä tai virheitä. Laiminlyöjien osuus on kuitenkin hyvin pieni verrattuna kaikkiin yrityksiin.

Lisätietoa:

Erityisasiantuntija Anu Jarva, puh. 029 411 2699, etunimi.sukunimi(at)etk.fi

Kuva: Antti Karkiainen

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.