Ajankohtaislistaus
2.2.2023

Eläketurvakeskus myönsi vuonna 2022 ennätysmäärän A1-todistuksia Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Määrät palautuivat koronavuosia edeltäneelle kasvu-uralle.

Eläketurvakeskus myönsi vuonna 2022 yhteensä 13 400 todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaantyön aikana. Määrä kasvoi kolmanneksella edellisvuodesta.

Taulukko:
Myönnetyt todistukset Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta sukupuolen mukaan vuosina 2014–2022

Vuoden 2022 määrissä näkyy koronapatouman purkautuminen sekä se, että määrät ovat palautuneet koronavuosia edeltäneelle kasvu-uralle. Suomesta lähdetään entistä enemmän ulkomaille työskentelemään: työprojekteihin, etätöihin tai kokeilemaan yritystoiminnan laajentamista.

A1-todistusten kestot yleisimmin alle vuoden pituisia

Vuonna 2022 todistuksista lähes 70 prosenttia oli kestoltaan alle vuoden mittaisia. Reilu kolmannes todistuksista myönnettiin alle 3 kuukautta kestäville ulkomaantyöjaksoille.

Vastaisuudessa on odotettavissa, että A1-todistuksia haetaan lyhyille ulkomaantyönjaksoille aiempaa enemmän. Eläketurvakeskus selkeytti loppuvuonna 2022 ohjeistustaan: A1-todistusta neuvotaan hakemaan ulkomaantyön kestosta riippumatta, myös lyhyille ulkomaantyöskentelyille, kuten työ- ja koulutusmatkoille sekä lyhyille etätyöskentelyjaksoille. Määräykset tulevat EU:n sosiaaliturva-asetuksesta eikä asetuksessa ole määritelty aikaraja sille, kuinka lyhyelle ulkomaantyölle todistusta tulee hakea. Paljon matkustaville todistus kannattaa hakea kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Usean maan todistusten määrät kasvussa

Perinteisesti ulkomaille on lähdetty työkomennuksille, eli suomalainen yritys on lähettänyt työntekijän tietyksi ajaksi ulkomaille töihin esimerkiksi toisessa maassa sijaitsevaan tytäryritykseensä. Ruotsi on säilyttänyt kärkisijansa yhteen maahan myönnettyjen todistusten osalta.

Viime vuosina usean maan työskentely on lisääntynyt. A1-todistuksista yli 40 prosenttia myönnettiin usean maan todistuksina. Todistuksen saaneilla henkilöillä voi olla useita eri työnantajia monessa eri maassa tai he työskentelevät säännöllisesti yhden työnantajan palveluksessa eri EU/ETA-maissa.

Tällaisia töitä tekevät tyypillisesti kuljettajat, sairaanhoitajat, esiintyvät taiteilijat ja myös monenlaiset projektityöntekijät. Usean maan todistus voidaan myöntää myös silloin, kun henkilöllä on useita lyhyitä työ- tai koulutusmatkoja vuoden aikana.


Tutustu tilastoihin ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä.

Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä

Lue lisää:

Kuva: Getty Images

Uutista päivitetty 9.2.2023: A1-todistuksen hakemisohjeistuksia täsmennetty: A1-todistusta neuvotaan hakemaan ulkomaantyön kestosta riippumatta, myös lyhyille ulkomaantyöskentelyille, kuten työ- ja koulutusmatkoille sekä lyhyille etätyöskentelyjaksoille. Paljon matkustaville todistus kannattaa hakea kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.