Ajankohtaislistaus
12.4.2022

Työnantaja, oletko palkkaamassa ukrainalaisen työntekijän? Muista huolehtia työntekijän työeläkevakuuttamisesta.

Suomen työeläkelainsäädännössä lähtökohtana on, että kaikki Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa, työntekijän kansalaisuudesta riippumatta. Tämän mukaisesti esimerkiksi ukrainalainen työsuhteessa oleva työntekijä vakuutetaan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Työnantajan on otettava työntekijälle työeläkevakuutus 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja silloin, jos työntekijän työansiot ovat kalenterikuukauden aikana vähintään 62,88 euroa.

Työnantajan on huolehdittava myös muista työntekijän lakisääteisistä sosiaalivakuutuksista.

Kun työntekijä jää eläkkeelle, Suomessa ansaittu työeläke maksetaan hänelle riippumatta siitä, missä maassa hän asuu tai minkä maan kansalainen on.

Työnteko Suomessa tilapäisen suojelun perusteella tai turvapaikanhakijana

Jos ukrainalainen työntekijä on saanut Suomessa oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, voi hän työskennellä Suomessa ilman rajoituksia. Maahanmuuttovirasto tekee päätökset oleskeluluvista tilapäisen suojelun perusteella. 

Työnantajan on vakuutettava myös Suomessa työskentelevä ukrainalainen turvapaikanhakija työeläkelakien mukaisesti, jos työeläkevakuuttamisen edellytykset täyttyvät.

Työnantajalla on velvollisuus tarkastaa, että työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa.

Tilapäisen suojelun saaneen ja turvapaikanhakijan työeläkevakuuttamisen edellytykset määräytyvät samalla tavoin kuin muillakin Suomessa työskentelevillä työntekijöillä.

Jos ukrainalainen aloittaa Suomessa yritystoiminnan, häntä koskevat samat yrittäjien eläkevakuuttamisen (YEL) ehdot kuin muitakin Suomessa yrittäjänä toimivia.

Lisätietoa:

Lue lisää ulkomaalaisten työeläkevakuuttamisesta Suomessa

Työeläke.fi: Työnantajan velvollisuudet

Maahanmuuttovirasto: Toimintaohjeita, kun saavut Ukrainasta Suomeen

Uutista päivitetty 12.4.2022 klo 12: Lisätty tieto ”Jos ukrainalainen aloittaa Suomessa yritystoiminnan, häntä koskevat samat yrittäjien eläkevakuuttamisen (YEL) ehdot kuin muitakin Suomessa yrittäjänä toimivia”.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.