Tillbaka till Aktuellt
12.4.2022

Arbetsgivare, ska du anställa ukrainska arbetstagare? Kom ihåg att arbetspensionsförsäkra arbetstagarna.

I Finlands arbetspensionslagstiftning är utgångspunkten att allt arbete som utförs i Finland försäkras i Finland oberoende av arbetstagarens nationalitet. Det betyder till exempel att en ukrainsk arbetstagare som har anställts i Finland ska försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).  

Arbetsgivaren ska teckna en arbetspensionsförsäkring för arbetstagaren från och med månaden som följer på den då arbetstagaren fyller 17 år, om arbetstagarens arbetsinkomster under en kalendermånad är minst 62,88 euro.  

Arbetsgivaren ska också ta hand om andra lagstadgade socialförsäkringar för arbetstagaren.  

När arbetstagaren blir pensionerad kommer arbetspensionen som tjänats in i Finland att betalas ut oberoende av framtida bosättningsland eller medborgarskap.

Arbete i Finland på basis av tillfälligt skydd eller som asylsökande

Ukrainska arbetstagare som har fått uppehållstillstånd i Finland på basis av tillfälligt skydd kan arbeta i Finland utan några begränsningar. Migrationsverket fattar beslut om uppehållstillstånd på basis av det tillfälliga skyddet.   

En arbetsgivare ska försäkra även en ukrainsk asylsökande som arbetar i Finland i enlighet med arbetspensionslagarna om kriterierna för arbetspensionsförsäkring uppfylls.  

Arbetsgivaren har en skyldighet att kontrollera att arbetstagaren har rätt att arbeta i Finland. 

Kriterierna för arbetspensionsförsäkring bestäms på samma sätt i fråga om dem som fått tillfälligt skydd eller är asylsökande som i fråga om andra som arbetar i Finland.

Om en person från Ukraina inleder företagarverksamhet i Finland, gäller samma villkor om företagarens pensionsförsäkring (FöPL) som för andra företagare i Finland.

Närmare:.

Läs mer om hur personer från utlandet arbetspensionsförsäkras i Finland

Arbetspension.fi: Arbetsgivarens skyldigheter

Migrationsverket: Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina

Nyheten har uppdaterats 12.4 kl. 12: Nyheten har kompletterats med informationen ”Om en person från Ukraina inleder företagarverksamhet i Finland, gäller samma villkor om företagarens pensionsförsäkring (FöPL) som för andra företagare i Finland.”

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.