Ajankohtaislistaus
2.6.2023
Kuva: Johnér Bildbyrå

Suomessa työnantajien näkemykset sopivasta eläkeiästä eli eläkeikänormit ovat korkeammat kuin Euroopan maissa keskimäärin. Kaikkiaan työnantajien eläkeikänormit ovat useimmissa maissa korkeammat kuin työntekijöillä. Tämä ilmenee tuoreesta Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan työnantajien eläkeikänormit vaihtelevat Euroopan maissa. Työnantajien normit ovat korkeammat maissa, joissa lakisääteinen eläkeikä on korkeampi. Eläkeikänormit ovat korkeita Pohjoismaissa: Tanskassa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa.

Suomessa työnantajien mielestä keskimäärin 70-vuotias on liian iäkäs työskentelemään ja 54,2-vuotias liian nuori jäämään eläkkeelle. Suomalaisten työnantajien eläkeikänormit ovat Euroopan maihin verrattuna keskimääräistä korkeammat. Matalimmat eläkeikänormit ovat puolestaan Slovakiassa, Ranskassa ja Bulgariassa.

– Maan lakisääteinen eläkeikä näyttää olevan vahvasti yhteydessä eläkeikänormeihin, toteaa erikoistutkija Aart-Jan Riekhoff Eläketurvakeskuksesta.

Työnantajien ja työntekijöiden keskimääräiset ikänormit maittain: liian nuori jäämään eläkkeelle ja liian iäkäs työskentelemään. Työnantajien korkeimmat ikänormit kysymyksessä liian iäkäs työskentelemään olivat Tanskassa, lähes 77 vuotta sekä Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Itävallassa ja Sveitsissä, noin 75 vuotta. Matalimmat ikänormit ovat puolestaan samassa kysymyksessä työn-antajilla Bulgariassa, Ranskassa ja Sloveniassa, noin 62–63 vuotta. Työntekijöiden ikänormit kysymyksessä liian iäkäs työskente-lemään ovat korkeimmat Itävallassa ja Sveitsissä, noin 73–74 vuotta, useimmat Pohjoismaat tulevat heti kannoilla. Matalimmat ikänormit samassa kysymyksessä ovat Bulgariassa, Sloveniassa, Kroatiassa ja Unkarissa, noin 62 vuotta. Liian nuori jäämään eläk-keelle kysymyksessä sen sijaan työnantajilla korkeimmat ikänormit olivat Islannissa ja Norjassa, noin 56 vuotta. Työnantajien matalimmat ikänormit olivat taas Sveitsissä ja Slovakiassa, noin 44 vuotta. Työntekijöillä puolestaan korkeimmat ikänormit kysy-myksessä liian nuori jäämään eläkkeelle olivat Norjassa, Islannissa ja Kyproksella noin 53–54 vuotta. Matalimmat ikänormit olivat taas Espanjassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa 44–45 vuotta. Lähteenä on European Social Survey, kierros 9 vuodelta 2018.

Maakohtaisesti muovautuneet ikäkäsitykset eläkeikänormien taustalla

Kulttuurikohtaiset ikäkäsitykset vaikuttavat merkittävästi eläkeikänormien taustalla, sillä kussakin maassa työnantajien ja työntekijöiden eläkeikänormit ovat lähellä toisiaan.

– Kaikkiaan Euroopassa työnantajien eläkeikänormit ovat useimmiten työntekijöiden normeja korkeammat. Työnantajat näyttävät suhtautuvan työntekijöitä myönteisemmin entistä iäkkäämmäksi työskentelyyn ja myöhempään eläkkeelle siirtymiseen, Riekhoff sanoo.

Eläkeikänormien tutkiminen tärkeää työurien pidentämistavoitteiden kannalta

Tutkimuksessa on selvitetty, miten eläkeikänormit eroavat 27:ssä Euroopan maassa. Tutkimuksessa on tarkasteltu maittain ikäväliä, jonka alarajana on ”liian nuori siirtymään eläkkeelle” ja ylärajana ”liian iäkäs työskentelemään”. Näiden ikärajojen oletetaan vaikuttavan työnantajien päätöksiin työntekijöiden rekrytoinnista ja kouluttamisesta.

Eläkeikänormien tutkiminen on Riekhoffin mukaan tärkeää työurien pidentämistavoitteiden kannalta.

– Poliittiset toimet, joilla kannustetaan työurien pidentämiseen uran loppupäässä, saattavat jäädä tehottomiksi, jos työnantajat eivät ole halukkaita työllistämään ja pitämään työssä iäkkäämpiä työntekijöitä. 

Tutkimusjulkaisu: Employers’ Retirement Age Norms in European Comparison (Work, Aging and Retirement)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.