Ajankohtaislistaus
28.1.2019

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan työkyvyttömyyseläkeratkaisujen määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2018. Samaan aikaan hakemusten hylkäysprosentti laski ensimmäisen kerran vuosikymmeneen.

Työeläkejärjestelmässä ratkaistiin 23 500 uutta työkyvyttömyyseläkehakemusta vuonna 2018. Näistä myöntöjä oli 71 prosenttia ja hylkäyksiä 29 prosenttia.

Uusiksi hakijoiksi katsotaan henkilöt, joilla ei ennen hakemusta ole ollut neljään vuoteen työkyvyttömyyseläkejaksoa tai hylkäävää päätöstä.

Hylkäysten osuus ratkaisuista kääntyi laskuun ensimmäisen kerran vuosikymmeneen. Osuus laski prosenttiyksikön vuodesta 2017. Samaan aikaan työkyvyttömyyseläkeratkaisujen määrä kasvoi 1 700 kappaleella.

– Hylkäysprosentti laski yksityisen sektorin puolella. Lasku oli voimakkaampaa miehillä kuin naisilla, kertoo Eläketurvakeskuksen tilastoyksikön päällikkö Tiina Palotie-Heino.

Kaksi kolmesta ratkaisusta tehtiin yksityisen sektorin työeläkelaitoksissa, joissa hakemuksista hylättiin vajaa kolmannes (31 %). Julkisella sektorilla hylkäysten osuus oli selvästi pienempi, vajaa neljännes (24 %).

Hylkäysten osuus oli lähes yhtä suuri sekä miehillä että naisilla. Eniten hylkäyksiä tehtiin mielenterveyssyiden ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi haetuissa työkyvyttömyystapauksissa.

Työkyvyttömyyseläkeratkaisu kestää kaksi kuukautta

Vuonna 2018 työkyvyttömyyseläkehakemus käsiteltiin keskimäärin 63 päivässä.

Vanhuuseläkehakemuksen käsittely kesti keskimäärin kuukauden (31 pv). Vuosikymmenessä vanhuuseläkkeen käsittelyaika on lyhentynyt 15 päivää eli noin kaksi viikkoa.

Perhe-eläkehakemus käsiteltiin 19 päivässä. Lyhin keskimääräinen käsittelyaika oli osittaisella vanhuuseläkkeellä, 11 päivää.

Julkisella sektorilla kaikkien eläkelajien käsittelyajat olivat lyhyempiä kuin yksityisellä sektorilla.

Lue lisää aiheesta Työeläkehakemukset-tilastosivulta

Mikko Laaksonen Etk.fi -blogissa: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kääntyi kasvuun 2018

 

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyysratkaisujen lukumäärä ja hylkäysten osuus 2005-2018

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Heidi Nyman, puh. 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.