Ajankohtaislistaus
4.4.2019
Keski-ikäinen vaalea nainen nojaa ikkunaan, jos näkyy hänen peilikuvansa.

Työeläkelakien mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi viime vuonna lähes 1 300 henkilöä eli seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Kasvu näkyi varsinkin mielenterveyssyistä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä. Kaksi kolmasosaa masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä oli naisia ja heistä kolme viidestä yli 45-vuotiaita.

Vuonna 2018 työeläkelakien mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 19 900 henkilöä. Heistä hieman alle kolmannes (5 600) jäi osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Nousu työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrässä näkyi täysien eläkkeiden kohdalla, osatyökyvyttömyyseläkeläisten määrä pysyi lähes samana vuoteen 2017 verrattuna.

– Kymmenisen vuotta jatkunut positiivinen kehitys katkesi vuonna 2018. Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden ja niistä täytenä myönnettyjen eläkkeiden määrä kääntyi selvään kasvuun. Ikäryhmittäin katsottuna kasvu kohdistui lähinnä 25–44-vuotiaisiin ja 60 vuotta täyttäneisiin, kertoo Eläketurvakeskuksen tilastoyksikön päällikkö Tiina Palotie-Heino.

Naiset siirtyvät eläkkeelle miehiä useammin mielenterveyssyistä

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 52 vuotta. Yli puolet heistä on täyttänyt 55 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneissä oli naisia lievästi enemmän (54 %).

Yleisimmät työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyt olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (33 %) sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (31 %). Mielenterveyssyistä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä nousi viime vuonna 700:lla edelliseen vuoteen verrattuna.

Masennus on suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Viime vuonna masennuksen perusteella jäi työkyvyttömyyseläkkeelle 3 500 henkilöä. Heistä naisia oli yli kaksi kolmasosaa ja naisista kolme viidestä oli yli 45-vuotiaita. Kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä naisista yli viidesosalla työkyvyttömyyden syynä oli masennus.

– Masennuksen perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski vuosina 2007–2015, mutta on nyt kolmena viime vuotena noussut erityisesti naisilla, kertoo Palotie-Heino.

Työkyvyttömyyseläkeläisten kokonaismäärä laskussa

Työeläkelakien mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden 2018 lopussa 139 000 henkilöä eli 6 000 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

– Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä kokonaisuudessaan laski edelleen, vaikka tälle eläkelajille siirtyneiden määrä nousi vuonna 2018. Toisin sanoen päättyneitä työkyvyttömyyseläkkeitä oli enemmän kuin uusia alkavia, selventää Palotie-Heino.

Työkyvyttömyyseläkeläisistä kaksi viidestä on eläkkeellä mielenterveyssyistä ja neljännes tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella. Mielenterveyssyistä jäädään usein eläkkeelle keskimäärin nuorempana, ja myös paluu työelämään on muihin sairausryhmiin verrattuna harvinaisempaa. Tämä nostaa mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kokonaismäärää.

Suomen työeläkkeensaajat

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Heidi Nyman, puh. 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi

Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.