Ajankohtaislistaus
12.2.2020

Vuoden 2019 alusta käyttöönotettu tulorekisteri on merkinnyt Eläketurvakeskuksen valvontatyölle runsaasti uuden oppimista ja uudenlaisia haasteita. Tämä siirtymävaihe jatkuu edelleen.

Eläkelaitosten mukaan vakuuttamisen tiedot kuitenkin virtaavat hyvin heidän järjestelmiinsä tulorekisterin kautta.

Valvonnan tulokset jatkoivat pitkäaikaista vakaata linjaa myös viime vuonna. Puuttuneita palkkoja on saatu vakuuttamisen piiriin liki 100 miljoonaa euroa, ja noin 13 500 työntekijän vakuuttaminen on saatu korjattua.

Työeläkevakuuttamisen valvonta perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän yhteistyöhön. Yhteistyötä tehdään myös yli maamme rajojen. Juuri nyt huomiota kiinnitetään aiempaa laajemmin suuriin työkohteisiin, joissa on paljon työvoimaa ja alihankintaa useista maista.

Julkisuudessa näkyvä yhteistyö toteutuu mm. yhteisinä valvontaiskuina tai esim. keväällä koko EU:n laajuisena some-kampanjana. Toisaalta esimerkiksi viranomaisten yhdessä kehittämät alakohtaiset riskianalyysit tuottavat välineistöä eläkevakuuttamisen valvonnan käytännön työhön.

Eläketurvakeskuksen valvonta osallistuu loppuvuodesta käynnistyneeseen uuden talousrikostorjunnan strategian ja toimenpideohjelman valmisteluun.

Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen valvonnan ajankohtaispäivässä maanantaina 10.2.2020 pidettyihin esitelmiin.

Lisää valvonnan tuoreista tuloksista ja kehitysnäkymistä Etk.fi:ssä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.