Ajankohtaislistaus
21.3.2023

Suomen työeläkejärjestelmän varat vähenivät viime vuonna 16 miljardia euroa. Varojen väheneminen johtui pääosin sijoitustappioista. Vakuutusmaksutulot kasvoivat lähes kaksi miljardia.

Suomen työeläkevarat olivat viime vuoden lopussa 243 miljardia euroa. Varojen määrä väheni 16 miljardia, josta sijoitustappioiden osuus oli 14,9 miljardia.

Yksityisen sektorin työeläkevarat olivat vuoden lopussa 154 miljardia euroa, ja julkisen sektorin työeläkevarat 89 miljardia.

Eläkevarat sisältävät työeläkevastuiden kattamiseen tarkoitetun omaisuuden. Suurin osa eläkevaroista on sijoitusomaisuutta. Lisäksi eläkevaroissa on vakuutusmaksusaamisia noin 3 miljardia euroa.

Työeläkevakuutusmaksut kasvoivat lähes 2 miljardia

Työeläkejärjestelmälle kertyi viime vuonna tuloja yhteensä 30,7 miljardia euroa, josta työeläkevakuutusmaksujen osuus oli 25,9 miljardia. Vakuutusmaksujen määrä kasvoi 1,8 miljardia edellisvuodesta.

– Vakuutusmaksujen kasvu johtuu sekä palkkasumman kasvusta että koronapandemian aikana annetun TyEL-maksun tilapäisen alennuksen takaisinmaksusta. Alennuksen takaisinmaksu on ajoitettu vuosille 2022–2025, Eläketurvakeskuksen matemaatikko Henna Iire kertoo.

Järjestelmälle kertyi viime vuonna menoja 31,9 miljardia euroa, kasvua miljardi euroa. Menolisäys johtui maksettujen eläkkeiden kasvusta.

– Tänä vuonna menojen voi odottaa kasvavan reippaasti vuodenvaihteen indeksikorotusten vuoksi. Indeksikehityksen taustalla vaikuttava inflaatio alkaa pian näkyä menoluvuissa, Iire toteaa.

Järjestelmän tuloja ovat vakuutusmaksut, Työllisyysrahaston osuus sekä valtion osuudet. Kuluja ovat maksetut eläkkeet, kokonaisliikekulut ja verot.

Kaikki luvut ovat alustavia ja ne tarkentuvat kesäkuussa, kun rahavirtatilastot valmistuvat laajemmin.

Aiheesta lisää

Työeläkejärjestelmän rahavirrat -tilastosivu

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.