Tillbaka till Aktuellt
21.3.2023

Det finländska arbetspensionssystemets tillgångar minskade i fjol med 16 miljarder euro. Minskningen berodde huvudsakligen på placeringsförluster. De inbetalda försäkringsavgifterna ökade med nästan två miljarder.

Finlands arbetspensionstillgångar uppgick till 243 miljarder euro i slutet av fjolåret. Tillgångarna minskade med 16 miljarder, varav 14,9 miljarder utgjordes av placeringsförluster.

Arbetspensionstillgångarna för den privata sektorn var 154 miljarder euro vid årets slut och arbetspensionstillgångarna för den offentliga sektorn var 89 miljarder.

I pensionstillgångarna ingår de tillgångar som är avsedda för att täcka arbetspensionsansvaren. Största delen av pensionstillgångarna är placeringstillgångar. Dessutom ingår det ca 3 miljarder euro försäk-ringsavgiftsfordringar i pensionstillgångarna.

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna ökade med nästan 2 miljarder

Arbetspensionssystemets sammanlagda inkomster i fjol var 30,7 miljarder euro, varav arbetspensionsför-säkringsavgifternas andel var 25,9 miljarder. Försäkringsavgifterna ökade med 1,8 miljarder från året innan.

– Ökningen av försäkringsavgifterna beror både på en ökade lönesumma och på återbetalningen av den tillfälliga sänkningen av ArPL-avgiften som gjordes under coronapandemin. Återbetalningen av sänkningen har schemalagts för åren 2022–2025, säger matematiker Henna Iire på Pensionsskyddscentralen.

Systemets utgifter i fjol var 31,9 miljarder euro och ökade med en miljard euro. Utgiftsökningen berodde på att de utbetalda pensionerna ökade.

– I år kan utgifterna förväntas öka rejält på grund av indexhöjningarna i början av året. Inflationen som påverkar indexutvecklingen börjar snart synas i utgiftssiffrorna, säger Iire.

Systemets inkomster är försäkringsavgifterna, Sysselsättningsfondens andel och statens andelar. Kostnader är utbetalda pensioner, totala rörelsekostnader och skatter.

Alla siffror är preliminära och preciseras i juni, när mer omfattande statistik över penningflödet blir färdig.

Läs mer:
Statistiksida om penningflödena inom arbetspensionssystemet

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.