Ajankohtaislistaus
14.3.2022

Työeläkeala ja Verohallinto käynnistävät yhdessä tänä keväänä kaksi kokeilua, joissa kummassakin 25 000 kansalaista saa itselleen viestin OmaVero-palvelun kautta. Viestissä kehotetaan tarkistamaan työeläkeote eläkevakuuttajan verkkopalvelusta, johon asiakas ohjataan eläkealan yhteisen ohjauspalvelun kautta.

Viestit ajoitetaan sopimaan esitäytettyjen veroilmoitusten julkaisupäivien ja veroilmoitusten jättöpäivien kanssa. Ensimmäinen kokeilu kestää maaliskuun puolivälistä huhtikuun loppuun ja toinen koko toukokuun ajan.

OmaVeron työeläkeote-linkin tavoitteena on saada useammat kansalaiset tarkistamaan oma sähköinen työeläkeotteensa. Kokeilusta saatavien kokemusten perusteella päätetään, laajennetaanko sitä. OmaVero tavoittaa potentiaalisesti suuren määrän kansalaisia.

Työeläkeotteella on tiedot henkilön kaikista tähän mennessä eläkettä kartuttaneista ansioista. Tuleva eläke pohjautuu otteen tietoihin. Yksityisellä puolella ote jaetaan paperisena kotiin kolmen vuoden välein, mutta sähköisen otteen tiedot ovat jatkossa paperista kattavammat ja myös ajantasaisemmat. Työeläkeotteen löytää oman eläkevakuuttajan verkkopalvelusta. Sähköisen työeläkeotteen valinneita on tällä hetkellä reilut kymmenen prosenttia työeläkevakuutetuista.

Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.