Tillbaka till Aktuellt
14.3.2022

Arbetspensionssektorn och Skatteförvaltningen inleder i vår två försök, i vilka båda 25 000 personer får ett meddelande via tjänsten MinSkatt. I meddelandet uppmanas kunden att kontrollera arbetspensionsutdraget i pensionsförsäkrarens e-tjänst, dit kunden styrs genom pensionssektorns gemensamma styrningstjänst.

Meddelandena skickas så att de tidsmässigt passar ihop med de dagar då skattedeklarationerna publiceras och de dagar då deklarationerna ska lämnas in. Det första försöket pågår från mitten av mars till slutet av april och det andra under hela maj.

Målet med länken till arbetspensionsutdraget i MinSkatt är att få flera personer att kontrollera sitt elektroniska arbetspensionsutdrag. Utgående från erfarenheterna av försöket fattas det beslut om huruvida det ska utvidgas. MinSkatt når potentiellt en stor mängd människor.

På arbetspensionsutdraget finns uppgifter om alla inkomster som personen tjänat in pension för hittills. Den pension personen kommer att få grundar sig på uppgifterna i utdraget. Inom den privata sektorn skickas utdraget på papper hem per post med tre års mellanrum, men uppgifterna i det elektroniska utdraget kommer i fortsättningen att vara mer heltäckande och aktuellare än i pappersutdraget. Man hittar sitt arbetspensionsutdrag i sin egen pensionsförsäkrares webbtjänst. För närvarande har drygt tio procent av de arbetspensionsförsäkrade valt det elektroniska arbetspensionsutdraget.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.