Ajankohtaislistaus
11.4.2019

Työeläkekuntoutujia oli viime vuonna yli 18 000. Määrä kasvoi edellisvuodesta kahdeksan prosenttia. Kuntoutuksen kokonaiskustannukset olivat 167 miljoonaa euroa, selviää Eläketurvakeskuksen 2018 ennakkotiedoista.

Työeläkekuntoutujia oli viime vuonna yli 18 000. Määrä kasvoi vuoden 2017 lukuihin verrattuna yli 1 000 henkilöllä eli kahdeksan prosenttia. Työeläkekuntoutujien määrä jatkoi tasaista kasvuaan. Määrä on yli kaksinkertaistunut vuosikymmenen aikana.

Vuosi sitten arvioitiin, että työeläkekuntoutujien määrä on lähestymässä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä lähti kuitenkin vuonna 2018 kasvuun kymmenisen vuotta jatkuneen vähentymisen jälkeen. Työeläkekuntoutuksen tarve näyttäisikin tulevaisuudessa korostuvan.

– Työeläkelaitoksilta saadun palautteen perusteella työeläkekuntoutujien määrän kasvuun saattaa vaikuttaa työnantajien lisääntynyt tietoisuus ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista. Toisaalta taas eläkeiän nousu on herättänyt kiinnostusta etsiä aiempaa enemmän ratkaisuja työntekijöiden jaksamiseen ja tätä kautta työurien pidentämiseen, kertoo Eläketurvakeskuksen tilastosuunnittelija Leena Saarnio.

Työeläkekuntoutuksen kokonaiskustannukset olivat 167 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 11 prosenttiyksikköä.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet yleisin syy kuntoutukseen hakeutumiseen

Suurin osa kuntoutuksesta tapahtui työpaikkakuntoutuksena eli kuntoutujan omalla työpaikalla järjestettynä lyhytaikaisena työkokeiluna tai pidempikestoisena työhönvalmennuksena. Työeläkekuntoutujista 57 prosenttia oli naisia. Sekä naisten että miesten keski-ikä oli 47 vuotta. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat yleisin syy kuntoutukseen.

Työeläkekuntoutujista neljä viidestä tuli työelämästä ja työskenteli yleisimmin yksityisellä sektorilla. Työelämästä kuntoutukseen hakeutuneelle maksettiin keskimäärin toimeentulokorvausta noin 2 900 euroa kuukaudessa, miehille 3 200 euroa ja naisille 2 600 euroa.

Työeläkekuntoutus on työeläkevakuuttajien järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Sen tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä.

Yksityiskohtaisemmat tiedot työeläkekuntoutuksesta julkaistaan kesäkuussa ilmestyvässä Työeläkekuntoutus vuonna 2018 -tilastoraportissa.

Lisätietoja: 
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Leena Saarnio, puh. 029 411 2120, leena.saarnio(at)etk.fi

Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.