Tillbaka till Aktuellt
7.3.2023

I de senaste pensionsreformerna har pensionsåldern höjts i Finland och flera andra länder. I Frankrike däremot har planerna på en höjning av pensionsåldern väckt motstånd. Höjningen av pensionsåldern och följderna av det är temat för Pensionsskyddscentralens (PSC) engelskspråkiga forskningswebbinarium måndagen den 27 mars 2023 klockan 14.30–16.00.

Färska undersökningar från PSC visar att i Finland har 2005 och 2017 års pensionsreformer inverkat på arbetslivens längd och senareläggningen av pensioneringen på olika sätt.

  • Hur inverkar pensionsreformerna på äldre arbetstagares sysselsättning och pensionsövergångar?  
  • Hurudana skillnader finns det mellan länderna?  
  • Vad finns det ytterligare för argument för och emot när det gäller en höjning av pensionsåldern.  

Forskare från Finland och Estland beskriver och jämför följderna av ländernas pensionsreformer. 

Webbinariets program:

Må 27.3.2023 kl. 14.30–16.00 (Teams, på engelska) 

Anföranden: 

What happened to retirement age and working careers after the 2005 and 2017 pension reforms in Finland? 

Satu Nivalainen, PSC 

Did the 2017 pension reform affect the transition to disability pension? 

Mikko Laaksonen, PSC 

What happened in Estonia to retirement and employment after raising the retirement age?  

Lauri Leppik, University of Tallinn  

Kommentar: 

Bruno Palier, Sciences Po, Frankrike 

Moderator: Kati Kuitto, PSC 

Anmälan 

Anmäl dig till webbinariet via webropol. Efter att du anmält dig får du per e-post en bekräftelse och en kalenderreservation som innehåller en Teams-länk.

Välkommen!

Talare

Satu Nivalainen är nationalekonom på Pensionsskyddscentralen. Hon har forskat omfattande i arbetsliv och pensionsövergångar i Finland. För närvarande forskar hon i hur 2017 års pensionsreform har inverkat på sysselsättning, arbetslöshet och sjukpensionering. Dessutom studerar hon faktorer som inverkar på tidpunkten för pensionering med ålderspension.

Mikko Laaksonen är specialforskare på Pensionsskyddscentralen. Hans forskningsområde är pensionering med sjukpension. För närvarande forskar han om förändringar i arbetsoförmågan på 2000-talet och befolkningen som sjukpensionerats samt hur detta inverkar på de genomsnittliga inkomsterna bland sjukpensionstagarna.

Lauri Leppik är professor i sociologi och befolkningsvetenskap vid Tallinns universitet. Leppiks forskningsområden är den åldrande befolkningen och socialpolitik och han deltar i SHARE (Survery on Health, Ageing and Retirement in Europe). Han har också nyligen lett ett jämförande forskningsprojekt om åtta europeiska länders pensionssystem för Estlands social- och ekonomiministerium.

Bruno Palier är forskningsledare vid centret för Europastudier och jämförande politik vid universitetet Sciences Po i Frankrike. Han forskar om socialförsäkringsreformer och socialpolitik i Europa och leder för närvarande flera jämförande projekt i socialpolitik, social tudelning i Europa och välfärdsstatens reformer i Kontinentaleuropa. Den senaste tiden har Palier kommenterat pensionsreformen i Frankrike. Syftet med reformen är att höja på pensionsåldern och det har mött motstånd.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.