Tillbaka till Aktuellt
25.10.2022

Befolkningen åldras och det påverkar också pensionssystemen. I Europa har man försökt hantera konsekvenserna genom pensionsreformer som syftar till längre arbetsliv och senare pensionering. Beträffande målet att förlänga arbetslivet har en viktig faktor dock ofta förbisetts: arbetsgivarna.

Det här diskuterar vi på Pensionsskyddscentralens engelskspråkiga forskningswebbinarium måndagen 14.11.2022 kl. 14.30–15.30.

För att yrkesbanorna ska förlängas i slutändan borde också arbetsgivarna ändra sina tillvägagångssätt och vilja anställa och hålla kvar äldre medarbetare.

Den forskningsbaserade kunskapen om hur arbetsgivarna förhåller sig till att leda och rekrytera äldre medarbetare och till deras övergång i pension ökar ständigt.  Enkäter bland arbetsgivare i Finland och Nederländerna visar att arbetsgivarnas åsikter om längre arbetsliv och senarelagd pensionering har blivit positivare. Trots det finns det fortfarande hinder för att anställa äldre arbetstagare.

På PSC:s webbinarium diskuterar vi framstegen och vad som behöver förbättras genom att jämföra nya forskningsrön från Finland och Nederländerna.

Webbinariets program:

Anföranden

  • Noora Järnefelt, Pensionsskyddscentralen (PSC)
    Are Finnish employers ready for longer working lives?
  • Kène Henkens Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, NIDI
    Employers and longer working lives. Do policies and norms change?

Kommentar:

  • Anna Kwiatkiewicz, BusinessEurope

Talarna

Noora Järnefelt är specialforskare på Pensionsskyddscentralen. Hon har bedrivit omfattande forskning i arbetsmarknadsdeltagande och pensionsövergångar. Som bäst leder hon PSC:s forskningsprojekt där man forskar i hur arbetsgivarna förhåller sig till pensionsövergångarna och till att arbetskraften åldras i Finland.

Kène Henkens är chef för temagruppen Arbete och pensionering vid NIDI (Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute). Han har forskat i arbetsgivarnas beteende på en åldrande arbetsmarknad och är en av föregångarna inom detta forskningsområde.

Anna Kwiatkiewicz arbetar som senior rådgivare på BusinessEuropes politikavdelning för sociala frågor. BusinessEurope är en erkänd arbetsmarknadspart som representerar 35 länders nationella näringslivsorganisationer på europeisk nivå.

Anmäl dig till webbinariet via Webropol.

Du får en deltagarlänk per e-post före webbinariet.

Varmt välkommen!

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.