Ajankohtaislistaus
17.5.2019

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Nyt julkaistu tietotilinpäätös piirtää kokonaiskuvan henkilötietojen käsittelyn nykytilasta Eläketurvakeskuksessa (ETK).

Raportissa tarkastellaan erityisesti vuotta 2018, mutta suunnitelmia tietosuojan kehittämisestä avataan lähivuosille.

Tietotilinpäätös läpivalaisee toimintaa röntgenin tavoin. Esittelyssä ovat niin ETK:n velvollisuudet kuin rekisteröityjen oikeudet. Raportissa tarkastellaan henkilötietojen käsittelyä sekä rekisterinpitäjän näkökulmasta että ETK:n tehtävien ja toiminnan kautta.

Tietotilinpäätös kertoo, miten ETK noudattaa toiminnassaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä muuta tietosuojalainsäädäntöä, ja miten tietojen suojaus käytännössä toteutetaan.

Mitä henkilötieto on?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkea tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvää tietoa. Kun Eläketurvakeskus käsittelee henkilötietoja, noudattaa se lakia, huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityiselämän suojaa ja muita perusoikeuksia loukata.

Lisää aiheesta Etk.fi:ssä 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.