Eläketurvakeskuksen vuosi 2016

Vuoden 2017 eläkeuudistus teetti edelleen työ­eläkealalla laajasti työtä. Uudistuksen lähesty­essä työn painopiste siirtyi vaikutusarvioista ja lainvalmistelun tuesta enemmän käytännön toimeenpanon, ohjeis­tuksen, koulutuksen ja viestinnän puolelle.

Pitkän aikavälin laskelmat eläkejärjestelmän tulevaisuudesta päivitettiin. Laskelmat vahvistivat kuvaa eläkeuu­distuksen myönteisistä vaikutuksista, vaikka haasteitakin edessä on.

Kertomusvuonna monet laajat rekisterihankkeet etenivät ja Eläketurvakeskuksen ylläpitämiä verkkopalveluja uudistettiin.

Henkilöstö

Eläketurvakeskuksen palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 342 henkilöä. Heistä 94 prosenttia työskenteli vakinaisissa tehtävissä. Naisia etk:laisista oli 76 prosenttia.

Lue lisää vuosikertomuksesta 2016 (pdf)

Vuosikertomus ja tilinpäätös

Vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot.

Vuosikertomus julkaistaan aina edustajiston kevätkokouksen jälkeen, tavallisesti huhti-toukokuun vaihteessa. Kertomus ilmestyy suomeksi ja ruotsiksi.