Eläketurvakeskuksen vuosi 2018

Suomen talous kasvoi ripeästi vuonna 2018. Työllisyysaste nousi 72 prosentin tuntumaan. Myös ikääntyneiden työllisyysasteet jatkoivat nousuaan. Vanhuuseläkeikäraja nousi 63 vuoteen ja 3 kuukauteen.

Eläketurvakeskus teki runsaasti erilaisia selvitystöitä, laskelmia ja muistioita yhteiskunnallisten toimijoiden tarpeisiin. Eläketurvakeskus tuotti materiaalia muun muassa yrittäjien eläketurvaa kehittävälle työryhmälle sekä yksityisen ja kunnallisen eläkejärjestelmän erillisyyttä selvittäneelle työryhmälle.

Työeläkeala otti tulorekisterin käyttöönsä ensimmäisten hyödyntäjien joukossa. Eläketurvakeskus nykyaikaisti ja tehosti asiakaspalveluaan. Työeläke.fi-sivuston vierailumäärä ylitti ensimmäistä kertaa miljoonan.

Henkilöstö ja talous

Eläketurvakeskuksen palveluksessa työskenteli vuoden 2018 lopussa 328 henkilöä. Naisia etk:laisista oli 77 prosenttia ja korkeakoulututkinnon suorittaneita 67 prosenttia. Eläketurvakeskuksen kulut olivat 38,8 milj. euroa. Kulut laskivat edellisestä vuodesta 3,2 milj. euroa.

Vuosikertomus ja tilinpäätös

Vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Vuosikertomus julkaistaan aina edustajiston kevätkokouksen jälkeen, tavallisesti huhtikuussa. Kertomus ilmestyy suomeksi ja ruotsiksi.

Tietotilinpäätös

Eläketurvakeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan henkilötietojen käsittelyn nykytilasta. Tilinpäätös julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.