Eläketurvakeskuksen vuosi 2017

Suomen talous pääsi mukaan maailmantalouden kasvuun. Työllisyys parani ja ikääntyneiden työllisyysasteet jatkoivat nousuaan.

Eläketurvakeskus tuotti paljon taustamuistioita ja laskelmia eri työryhmille, jotka selvittivät muun muassa perhe-eläkettä, sote-uudistuksen aiheuttamia työntekijäsiirtymiä julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä YEL-eläketurvan uudistamista.

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen tehostettua viestintää jatkettiin. Eläketurvakeskus osallistui muutenkin aktiivisesti eläketurvaa koskevaan keskusteluun.

Eläketurvakeskus valmistautui eri tavoin Tulorekisterin käynnistymiseen ja EU-tietosuoja-asioihin. Sähköistä asiointia kehittävässä eETK-hankkeessa avattiin uusia asiakaspalvelukanavia.

Henkilöstö

Eläketurvakeskuksen palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa 333 henkilöä. Heistä 96 prosenttia työskenteli vakinaisissa tehtävissä. Naisia etk:laisista oli 76 prosenttia.

Lue lisää vuosikertomuksesta 2017

Vuosikertomus ja tilinpäätös

Vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot.

Vuosikertomus julkaistaan aina edustajiston kevätkokouksen jälkeen, tavallisesti huhtikuussa.
Kertomus ilmestyy suomeksi ja ruotsiksi.