Ajankohtaislistaus
20.5.2019

Tanskan hallitus on esittänyt, että lakimuutoksen myötä työssä uupuneiden olisi vuodesta 2020 alkaen mahdollista hakea yleisen kansaneläkejärjestelmän mukaista vanhuuseläkettä aikaisintaan kuusi vuotta ennen lakisääteistä eläkeikää.

Varhaiseläkkeelle pääsyn mahdollisuus arvioidaan kunkin hakijan kohdalla tapauskohtaisesti. Edellytyksenä eläkkeen varhentamiselle on myös 20-25 vuoden työura ja se, että henkilöllä on työkykyä työskennellä pari päivää (enintään kuitenkin 15 tuntia) viikossa eläkkeen rinnalla.

Tanskan kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkeikä on tällä hetkellä 65-68 vuotta, riippuen henkilön syntymävuodesta. Eläkkeen varhentamismahdollisuutta ole.

Tanskassa on perustettu komitea pohtimaan eläkeiän nostosuunnitelmia. Vuonna 2040 eläkeiän on suunniteltu nousevan 70 vuoteen eliniänodotteen mukaisesti. Komitean olisi tarkoitus selvittää, voitaisiinko eläkeiän nousu toteuttaa kuitenkin hitaampaa tahtia kuin elinajanodotteen nousu.

Lue lisää aiheesta (uutinen englanniksi Europeanpensions.net-sivustolla).

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.