Ajankohtaislistaus
5.6.2020

Eläketurvakeskuksen uusi selvitys tarkastelee työeläkekuntoutuksen ratkaisukäytäntöjä, vaikuttavuutta ja prosessien toimivuutta. Selvitys perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen toimeksiantoon.

Työeläkekuntoutus on työeläkelaitosten järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää työssä jatkamista ja ehkäistä työkyvyttömyyttä.

Selvityksessä työeläkekuntoutusta tarkastellaan ratkaisukäytännön ja työeläkelainsäädännön vastaavuuden, työeläkekuntoutuksen vaikuttavuuden ja prosessien toimivuuden näkökulmista.

Selvityksessä käydään läpi työeläkekuntoutukseen liittyvää lainsäädäntöä sekä lain perusteluita ja soveltamisohjeita. Työeläkekuntoutuksen ratkaisukäytännön ja lainsäädännön vastaavuutta käsitellään alan keskeisten asiantuntijoiden haastattelujen perusteella. Haastatteluissa korostuivat ratkaisukäytännön kohtuus- ja tarkoituksenmukaisuusharkinta ja sen monimutkaisuus.

Selvitys sisältää katsauksen työeläkekuntoutuksen vaikuttavuutta ja prosessien toimivuutta tarkastelevaan kotimaiseen tutkimukseen. Muun muassa Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan kuntoutuksen vaikuttavuudesta on vaikea saada pitävää tilastollista näyttöä. Lyhytkestoisten työkokeilujen vaikutus näyttäisi hiipuvan pidemmällä aikavälillä. Asiantuntijoiden mukaan työn muokkaamiseen ja kuntoutusjakson jälkeisiin toimenpiteisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Prosessien osalta selvityksessä tarkastellaan muun muassa kuntoutuksen suunnitelmallisuutta, oikea-aikaisuutta ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. Yhteistyössä nähdään kehitettävää, esimerkiksi vastuunjaon ja tietojenvaihdon osalta.

Selvitys on laadittu keskusjärjestöjen toimeksiannosta

Selvitys perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen toimeksiantoon, jonka ETK sai kesällä 2019. Toimeksiantona oli selvittää ammatillisen kuntoutuksen ratkaisukäytännön ja työeläkelainsäädännön vastaavuutta, prosessien toimivuutta sekä ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuutta.

Selvitystä varten haastateltiin työeläkelaitosten asiantuntijalääkäreitä ja kuntoutusasiantuntijoita sekä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan asiantuntijoita.

Julkaisu Julkarissa

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.