Ajankohtaislistaus
24.5.2019
Pro gradu -palkinnon voittanut Natalia Edelmann pitää kunniakirjaa kädessään puutarhassa.

Eläketurvakeskus myöntää vuosittain ansiokkaalle pro gradu -tutkielmalle tunnustuspalkinnon. Tänä vuonna palkinto myönnettiin työeläkekuntoutusta käsittelevälle opinnäytetyölle Tampereen yliopistosta. Palkinnon voittaneella Natalia Edelmannilla on selkeä visio, hän haluaa ennaltaehkäistä keskeytyneitä kuntoutuksia.

Natalia Edelmann tarkastelee vakuutustieteen pro gradu -tutkielmassaan työeläkekuntoutuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä tilastollisin menetelmin.

Tutkielman aihe on ajankohtainen sekä haastava ja se on ankkuroitu huolella yhteiskunnalliseen ja tieteelliseen keskusteluun.

Edelmann hyödynsi opinnäytteessään laajaa data-aineistoa taitavasti. Työn tuloksia on mahdollista hyödyntää työeläkekuntoutusprosessin kehittämisessä.

– On hienoa, että saimme näin monta korkeatasoista ehdokasta pro gradu -palkinnon saajaksi. Kussakin niissä oli omat ansionsa. Edelmanin työn erityisenä ansiona oli sen ajankohtaisuus ja aiheen merkittävyys, kertoo tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta.

Analyytikko haluaa vähentää keskeytyneitä kuntoutuksia

Työeläkeyhtiö Elossa työskentelevä Natalia Edelmann kiinnostui työeläkekuntoutuksesta työnsä kautta.

Aikaisemmin eläkekäsittelijänä työskennellyt Edelmann sai valmistumisensa jälkeen vakituisen työpaikan Elon analyytikkona, ja kertoo viihtyvänsä työssä hyvin.

Gradullaan hän haluaa kehittää kuntoutusprosessia tarkoituksenmukaisemmaksi ja tehokkaammaksi. Erityisesti Edelmannia kiinnostaa keskeytyneiden työeläkekuntoutusten vähentäminen.

–Työeläkekuntoutus toimii hyvin, mutta aina on kehitettävää. Minua kiinnostaa selvittää mistä keskeytyneet kuntoutukset johtuvat ja miten niitä voitaisiin ennaltaehkäistä, hän sanoo.

Palkintoehdokkaat mielenkiintoisia ja laadukkaita

Eläketurvakeskus sai kaikkiaan kuusi ehdotusta pro gradu -palkinnon saajaksi. Töiden aihepiirit vaihtelivat työeläkekuntoutuksesta osittaiseen vanhuuseläkkeeseen ja työeläkeyhtiöiden väliseen kilpailuun.

Opinnäytetyöt arvioi Kelasta vuonna 2018 eläkkeelle jäänyt johtaja, VTT, Mikael Forss. Hänen mukaansa kaikki ehdokkaat olivat mielenkiintoisia ja hyvin laadittuja.

ETK:n pro gradu -palkinto voidaan myöntää edellisen kalenterivuoden aikana suomalaisessa yliopistossa hyväksytylle opinnäytteelle. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen. Oppi- tai tieteenalaa ei ole rajattu.

Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Natalia Edelmannin gradu Tampereen yliopiston julkaisuarkistossa

Lisätietoa palkinnosta

Kuva: Natalia Edelmann

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.