Tillbaka till Aktuellt
24.5.2019
Pro gradu -palkinnon voittanut Natalia Edelmann pitää kunniakirjaa kädessään puutarhassa.

Pensionsskyddscentralen beviljar årligen ett pris till en förtjänstfull pro gradu-avhandling. I år gick priset till en avhandling om arbetspensionsrehabilitering från Tammerfors universitet. Pristagaren Natalia Edelmann har en klar vision: hon vill förebygga att rehabilitering avbryts.

I sin pro gradu-avhandling studerar Natalia Edelmann de faktorer som påverkar hur arbetspensionsrehabiliteringen lyckas med statistiska metoder.

Avhandlingsämnet är aktuellt och utmanande och det har omsorgsfullt förankrats i den samhälleliga och vetenskapliga debatten.

I sin avhandling har Edelmann skickligt utnyttjat ett omfattande datamaterial. Resultatet av arbetet kan användas för att utveckla arbetspensionsrehabiliteringsprocessen.

– Det är fint att vi fick så många högklassiga kandidater till pro gradu-pristagare. Var och en av dem hade sina egna förtjänster. En särskild förtjänst hos Edelmanns arbete var att det var så aktuellt och ämnet så viktigt, säger forskningsavdelningens chef Susan Kuivalainen på Pensionsskyddscentralen.

Analytiker vill minska antalet avbrutna rehabiliteringar

Natalia Edelmann arbetar på arbetspensionsbolaget Elo och blev intresserad av arbetspensionsrehabiliteringen genom sitt arbete.

Edelmann har tidigare arbetat som pensionshandläggare och blev efter sin graduering fast anställd som analytiker på Elo. Hon säger att hon trivs bra med jobbet.

Med sin avhandling vill hon utveckla rehabiliteringsprocessen så att den blir ändamålsenligare och effektivare. Edelmann är särskilt intresserad av att minska antalet avbrutna arbetspensionsrehabiliteringar.

– Arbetspensionsrehabiliteringen fungerar bra, men det finns alltid något att utveckla. Jag är intresserad av att utreda vad det beror på att arbetspensionsrehabiliteringen avbryts och hur man kan förebygga det, säger hon.

Intressanta och högklassiga pristagarkandidater

Pensionsskyddscentralen fick sammanlagt sex förslag till pro gradu-pristagare. Temaområdena för avhandlingarna varierade från arbetspensionsrehabilitering till partiell ålderspension och konkurrensen mellan arbetspensionsbolagen.

Avhandlingarna bedömdes av pol. dr Mikael Forss som år 2018 gick i pension från posten som direktör på FPA. Enligt honom var alla kandidater intressanta och väl utarbetade.

PSC:s pro gradu-pris kan beviljas en avhandling som under föregående kalenderår godkänts vid ett finländskt universitet. Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande. Läroämnet eller vetenskapsgrenen har inte begränsats.

Priset är värt 2 000 euro.

Natalia Edelmanns pro gradu-avhandling i Tammerfors universitets publikationsarkiv

Lär mer om priset

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.