Ajankohtaislistaus
14.1.2021

Eläketurvakeskus (ETK) myöntää vuosittain ansiokkaalle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Palkinnon arvo on 2 000 euroa. Onko sinun gradusi seuraava voittaja?

Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen.

Eläketurvaa voi tutkia monessa eri oppinaineessa ja hyvin eri näkökulmista. Palkintoa voivat hakea niin yhteiskuntatieteilijät, humanistit kuin matemaatikotkin.

– Toivomme tänäkin vuonna runsaasti hyviä ehdotuksia, ETK:n tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen  sanoo.

Pro gradu -palkintoa koskevat hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tutkimus(at)etk.fi viimeistään 1.3.2021. Palkinnon voittaja julkistetaan toukokuussa.

Viime vuonna palkinnon sai Jussi Karhunen Tampereen yliopistosta. Karhunen tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan, miten nuoria edustavat etujärjestöt vaikuttivat vuoden 2017 eläkeuudistukseen.

Lisätietoa palkinnosta ja sen hakemisesta

Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.